Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Antradienis, 2017 m. lapkričio 14 d. - Strasbūras

5. Balsuoti skirtas laikas
CRE

Išsamūs balsavimo rezultatai (pakeitimai, atskiri balsavimai, balsavimai dalimis ir kt.) pateikiami protokolo priede „Balsavimo rezultatai“.

Protokolo priede pateikiami vardinio balsavimo rezultatai prieinami tik elektronine forma ir su jais susipažinti galima interneto svetainėje Europarl.


5.1. Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimas pagal Italijos paraišką „EGF/2017/004 IT/Almaviva“ (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo (Italijos paraiška „EGF/2017/004 IT/Almaviva“) [COM(2017)0496 - C8-0322/2017 - 2017/2200(BUD)] - Biudžeto komitetas. Pranešėjas: Daniele Viotti (A8-0346/2017)

(Kvalifikuota balsų dauguma ir 3/5 balsavusių narių balsų.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 1)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2017)0422)

Kalbėjo:

Daniel Hannan pranešė, kad neveikia jo balsavimo pultas.


5.2. Automobilių saugos didinimas ES siekiant išsaugoti gyvybes (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl automobilių saugos didinimo ES siekiant išsaugoti gyvybes [2017/2085(INI)] - Transporto ir turizmo komitetas. Pranešėjas: Dieter-Lebrecht Koch (A8-0330/2017)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 2)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA(2017)0423)


5.3. Teritorijų tipologijos (TERCET) ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (EB) Nr. 1059/2003 nuostatos dėl teritorijų tipologijų (TERCET) [COM(2016)0788 - C8-0516/2016 - 2016/0393(COD)] - Regioninės plėtros komitetas. Pranešėja: Iskra Mihaylova (A8-0231/2017)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 3)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

PRELIMINARUS SUSITARIMAS

Patvirtinta (P8_TA(2017)0424)


5.4. Vidaus vandenų laivybos srities profesinių kvalifikacijų pripažinimas ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl vidaus vandenų laivybos srities profesinių kvalifikacijų pripažinimo, kuria panaikinamos Tarybos direktyvos 96/50/EB ir 91/672/EEB [COM(2016)0082 - C8-0061/2016 - 2016/0050(COD)] - Transporto ir turizmo komitetas. Pranešėja: Gesine Meissner (A8-0338/2016)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 4)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

PRELIMINARUS SUSITARIMAS

Patvirtinta (P8_TA(2017)0425)


5.5. Nacionalinių institucijų, atsakingų už vartotojų apsaugos teisės aktų vykdymo užtikrinimą, bendradarbiavimas ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl nacionalinių institucijų, atsakingų už vartotojų apsaugos teisės aktų vykdymo užtikrinimą, bendradarbiavimo [COM(2016)0283 - C8-0194/2016 - 2016/0148(COD)] - Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas. Pranešėja: Olga Sehnalová (A8-0077/2017)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 5)

Kalbėjo:

Julia Reda Verts/ALE frakcijos vardu, remdamasi Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnio 3 dalimi, paprašė, kad prieš balsuojant dėl laikino susitarimo būtų balsuojama už pakeitimus, ir Olga Sehnalová (pranešėja) prieš šį prašymą.

Parlamentas po balsavimo elektroniniu būdu (169 balsavo už, 472 – prieš, 33 susilaikė) atmetė prašymą.

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

PRELIMINARUS SUSITARIMAS

Patvirtinta (P8_TA(2017)0426)


5.6. Sanglaudos politikos priemonių taikymas regionuose reaguojant į demografinius pokyčius (balsavimas)

Pranešimas dėl sanglaudos politikos priemonių taikymo regionuose reaguojant į demografinius pokyčius [2016/2245(INI)] - Regioninės plėtros komitetas. Pranešėja: Iratxe García Pérez (A8-0329/2017)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 6)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2017)0427)

Kalbėjo:

Balsavimui neprasidėjus, Iratxe García Pérez (pranešėja) dėl per diskusijas Janusz Korwin-Mikke išsakytų minčių (2017 11 13 protokolo 19 punktas), jos manymu šie pareiškimai žeidžia moteris ir ji paprašė, kad dėl jų būtų kreiptasi į Biurą, Bruno Gollnisch, (pirmininkas įsipareigojo perduoti pranešėjos prašymą Parlamento Pirmininkui) ir Janusz Korwin-Mikke.


5.7. Mažmeninių finansinių paslaugų veiksmų planas (balsavimas)

Pranešimas dėl mažmeninių finansinių paslaugų veiksmų plano [2017/2066(INI)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėjas: Olle Ludvigsson (A8-0326/2017)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 7)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA(2017)0428)

Teisinis pranešimas