Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Вторник, 14 ноември 2017 г. - СтрасбургОкончателна версия

6. Обяснениe на вот

Писмени обяснения на вот:

Съгласно член 183 от Правилника за дейността, писмените обяснения на вот се публикуват на страниците, запазени за членовете на ЕП на сайта на Парламента.

Устни обяснения на вот:

Доклад Dieter-Lebrecht Koch - A8-0330/2017
Alex Mayer, Adam Szejnfeld, Tania González Peñas, Daniel Hannan, Maria Grapini, Michela Giuffrida, Petras Auštrevičius, Frédérique Ries, Morten Messerschmidt, Janusz Korwin-Mikke и Eleftherios Synadinos

Доклад Искра Михайлова - A8-0231/2017
Eleftherios Synadinos и Morten Messerschmidt


Доклад Gesine Meissner - A8-0338/2016
Danuta Jazłowiecka, Diane James и Morten Messerschmidt


Доклад Olga Sehnalová - A8-0077/2017
Adam Szejnfeld, Petras Auštrevičius и Stanislav Polčák


Доклад Iratxe García Pérez - A8-0329/2017
Danuta Jazłowiecka, Adam Szejnfeld, Petras Auštrevičius, Момчил Неков, Branislav Škripek, Seán Kelly и Stanislav Polčák

Доклад Olle Ludvigsson - A8-0326/2017
Jasenko Selimovic, Eleftherios Synadinos и Lucy Anderson.

Правна информация