Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 14 Νοεμβρίου 2017 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Sylvie GUILLAUME
Αντιπρόεδρος

8. Επανάληψη της συνόδου

Η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται στις 15.00.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου