Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Вторник, 14 ноември 2017 г. - СтрасбургОкончателна версия

10. Състав на комисиите и делегациите

Председателят е получил от групата S&D искания за следните назначения:

комисия LIBE: Ivari Padar

Делегация в Комитета за парламентарно сътрудничество ЕС-Украйна: Ivari Padar

Горепосочените назначения се считат за утвърдени, ако не са оспорени преди одобряването на настоящия протокол.

Правна информация