Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2017/2935(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

B8-0596/2017

Rozpravy :

PV 14/11/2017 - 11
CRE 14/11/2017 - 11

Hlasování :

PV 15/11/2017 - 13.12
CRE 15/11/2017 - 13.12
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :


Zápis
Úterý, 14. listopadu 2017 - ŠtrasburkKonečné znění

11. Právní stát na Maltě (rozprava)
CRE

Prohlášení Rady a Komise: Právní stát na Maltě (2017/2935(RSP))

Matti Maasikas (úřadující předseda Rady) a Frans Timmermans (první místopředseda Komise) učinili prohlášení.

Vystoupili: Esteban González Pons za skupinu PPE, Tanja Fajon za skupinu S&D, která odmítla otázku, kterou zvednutím modré karty položil Paulo Rangel, Maite Pagazaurtundúa Ruiz za skupinu ALDE, Patrick Le Hyaric za skupinu GUE/NGL, Sven Giegold za skupinu Verts/ALE, Monica Macovei za skupinu ECR, Raymond Finch za skupinu EFDD, Edouard Ferrand za skupinu ENF, Frank Engel, Alfred Sant, Bernd Lucke, Louis Michel, Takis Hadjigeorgiou, Eva Joly, Rolandas Paksas, Georg Mayer, David Casa, Eugen Freund, Branislav Škripek, Stelios Kouloglou, Josep-Maria Terricabras, Ignazio Corrao, Dominique Bilde, Roberta Metsola, Miriam Dalli, Zdzisław Krasnodębski, Luke Ming Flanagan, Marco Valli, Werner Langen, Ana Gomes, Lara Comi, Juan Fernando López Aguilar, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Paul Rübig, Michał Boni, Marlene Mizzi, Monika Hohlmeier, Jérôme Lavrilleux k vystoupení, které učinila Marlene Mizzi, Ramón Jáuregui Atondo, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Marc Tarabella, Milan Zver, Christel Schaldemose, Manolis Kefalogiannis, Cécile Kashetu Kyenge a Michaela Šojdrová.

PŘEDSEDNICTVÍ: Pavel TELIČKA
místopředseda

Vystoupili: Lívia Járóka, Francis Zammit Dimech, Dariusz Rosati a Paulo Rangel.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Patricija Šulin, Notis Marias, Eleftherios Synadinos a Georgios Epitideios.

Vystoupili: Frans Timmermans a Matti Maasikas.

Návrhy usnesení předložené v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu na závěr rozpravy:

—   Miriam Dalli, Alfred Sant, Marlene Mizzi, Biljana Borzan, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Tonino Picula, Nicola Danti, Enrico Gasbarra, Miltiadis Kyrkos, Elena Valenciano, Simona Bonafè, Cécile Kashetu Kyenge, Eva Kaili, Paul Brannen, Boris Zala, Kathleen Van Brempt, Monika Beňová, Paul Tang, Kati Piri, Carlos Zorrinho, Claude Moraes, Sergei Stanishev, Miapetra Kumpula-Natri, Tibor Szanyi, Brando Benifei, Wajid Khan, Hugues Bayet, Maria Grapini, Andrejs Mamikins, John Howarth, Soraya Post, Isabella De Monte, Julie Ward, Neena Gill, Jeppe Kofod, Victor Boştinaru, Jude Kirton-Darling, Rory Palmer, Cătălin Sorin Ivan a Seb Dance za skupinu S&D o právním státě na Maltě (2017/2935(RSP)) (B8-0596/2017);

—   Frank Engel za skupinu PPE, Monica Macovei za skupinu ECR, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Nathalie Griesbeck a Sophia in ‘t Veld za skupinu ALDE, Matt Carthy a Patrick Le Hyaric za skupinu GUE/NGL, Judith Sargentini a Sven Giegold za skupinu Verts/ALE o právním státě na Maltě (2017/2935(RSP)) (B8-0597/2017).

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 13.12 zápisu ze dne 15.11.2017.

Právní upozornění