Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2017/2935(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

B8-0596/2017

Dezbateri :

PV 14/11/2017 - 11
CRE 14/11/2017 - 11

Voturi :

PV 15/11/2017 - 13.12
CRE 15/11/2017 - 13.12
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :


Proces-verbal
Marţi, 14 noiembrie 2017 - StrasbourgEdiţie definitivă

11. Statul de drept în Malta (dezbatere)
CRE

Declarații ale Consiliului și ale Comisiei: Statul de drept în Malta (2017/2935(RSP))

Matti Maasikas (Președintele în exercițiu al Consiliului) și Frans Timmermans (prim-vicepreședinte al Comisiei) au făcut declarațiile.

Au intervenit: Esteban González Pons, în numele Grupului PPE, Tanja Fajon, în numele Grupului S&D, care a refuzat o întrebare adresată conform procedurii „cartonașului albastru de către Paulo Rangel, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, în numele Grupului ALDE, Patrick Le Hyaric, în numele Grupului GUE/NGL, Sven Giegold, în numele Grupului Verts/ALE, Monica Macovei, în numele Grupului ECR, Raymond Finch, în numele Grupului EFDD, Edouard Ferrand, în numele Grupului ENF, Frank Engel, Alfred Sant, Bernd Lucke, Louis Michel, Takis Hadjigeorgiou, Eva Joly, Rolandas Paksas, Georg Mayer, David Casa, Eugen Freund, Branislav Škripek, Stelios Kouloglou, Josep-Maria Terricabras, Ignazio Corrao, Dominique Bilde, Roberta Metsola, Miriam Dalli, Zdzisław Krasnodębski, Luke Ming Flanagan, Marco Valli, Werner Langen, Ana Gomes, Lara Comi, Juan Fernando López Aguilar, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Paul Rübig, Michał Boni, Marlene Mizzi, Monika Hohlmeier, Jérôme Lavrilleux cu privire la intervenția lui Marlene Mizzi, Ramón Jáuregui Atondo, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Marc Tarabella, Milan Zver, Christel Schaldemose, Manolis Kefalogiannis, Cécile Kashetu Kyenge și Michaela Šojdrová.

A PREZIDAT: Pavel TELIČKA
Vicepreședinte

Au intervenit: Lívia Járóka, Francis Zammit Dimech, Dariusz Rosati și Paulo Rangel.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Patricija Šulin, Notis Marias, Eleftherios Synadinos și Georgios Epitideios.

Au intervenit: Frans Timmermans și Matti Maasikas.

Propuneri de rezoluție depuse, în temeiul articolului 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, ca încheiere a dezbaterii:

—   Miriam Dalli, Alfred Sant, Marlene Mizzi, Biljana Borzan, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Tonino Picula, Nicola Danti, Enrico Gasbarra, Miltiadis Kyrkos, Elena Valenciano, Simona Bonafè, Cécile Kashetu Kyenge, Eva Kaili, Paul Brannen, Boris Zala, Kathleen Van Brempt, Monika Beňová, Paul Tang, Kati Piri, Carlos Zorrinho, Claude Moraes, Sergei Stanishev, Miapetra Kumpula-Natri, Tibor Szanyi, Brando Benifei, Wajid Khan, Hugues Bayet, Maria Grapini, Andrejs Mamikins, John Howarth, Soraya Post, Isabella De Monte, Julie Ward, Neena Gill, Jeppe Kofod, Victor Boştinaru, Jude Kirton-Darling, Rory Palmer, Cătălin Sorin Ivan și Seb Dance, în numele Grupului S&D, referitoare la statul de drept în Malta (2017/2935(RSP)) (B8-0596/2017);

—   Frank Engel, în numele Grupului PPE, Monica Macovei, în numele Grupului ECR, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Nathalie Griesbeck et Sophia in ‘t Veld, în numele Grupului ALDE, Matt Carthy et Patrick Le Hyaric, în numele Grupului GUE/NGL, Judith Sargentini și Sven Giegold, în numele Grupului Verts/ALE, referitoare la statul de drept în Malta (2017/2935(RSP)) (B8-0597/2017).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 13.12 al PV din 15.11.2017.

Notă juridică