Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2017/2861(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0593/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0593/2017

Συζήτηση :

PV 14/11/2017 - 12
CRE 14/11/2017 - 12

Ψηφοφορία :

PV 15/11/2017 - 13.13
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0439

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 14 Νοεμβρίου 2017 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση

12. Πολυμερείς διαπραγματεύσεις ενόψει της 11ης υπουργικής διάσκεψης του ΠΟΕ (συζήτηση)
CRE

Δήλωση της Επιτροπής: Πολυμερείς διαπραγματεύσεις ενόψει της 11ης υπουργικής διάσκεψης του ΠΟΕ (2017/2861(RSP))

Η Cecilia Malmström (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι Paul Rübig, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Bernd Lange, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, David Campbell Bannerman, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Hannu Takkula, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Helmut Scholz, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Klaus Buchner, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Tiziana Beghin, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, France Jamet, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Diane Dodds, μη εγγεγραμμένη, η οποία απαντά επίσης σε δύο ερωτήσεις με γαλάζια κάρτα των Mairead McGuinness και David Martin, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Maria Grapini, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Zbigniew Kuźmiuk, Marietje Schaake, Heidi Hautala, Laima Liucija Andrikienė, David Martin, James Nicholson, Molly Scott Cato, Czesław Adam Siekierski, Eric Andrieu και Ruža Tomašić.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Mairead McGuinness, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Jean-Paul Denanot, Νότης Μαριάς, Τάκης Χατζηγεωργίου και Ελευθέριος Συναδινός.

Παρεμβαίνει η Cecilia Malmström.

Πρόταση ψηφίσματος που κατατέθηκε σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού για την περάτωση της συζήτησης:

—   Bernd Lange και Paul Rübig, εξ ονόματος της Επιτροπής INTA, σχετικά με τις πολυμερείς διαπραγματεύσεις ενόψει της 11ης υπουργικής διάσκεψης του ΠΟΕ στο Μπουένος Άιρες, 10-13 Δεκεμβρίου 2017 (2017/2861(RSP)) (B8-0593/2017).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 13.13 των Συνοπτικών Πρακτικών της 15.11.2017.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου