Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2017/2861(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : B8-0593/2017

Ingediende teksten :

B8-0593/2017

Debatten :

PV 14/11/2017 - 12
CRE 14/11/2017 - 12

Stemmingen :

PV 15/11/2017 - 13.13
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2017)0439

Notulen
Dinsdag 14 november 2017 - Straatsburg

12. Multilaterale onderhandelingen met het oog op de elfde Ministeriële Conferentie van de WTO (debat)
CRE

Verklaring van de Commissie: Multilaterale onderhandelingen met het oog op de elfde Ministeriële Conferentie van de WTO (2017/2861(RSP))

Cecilia Malmström (lid van de Commissie) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Paul Rübig, namens de PPE-Fractie, Bernd Lange, namens de S&D-Fractie, David Campbell Bannerman, namens de ECR-Fractie, Hannu Takkula, namens de ALDE-Fractie, Helmut Scholz, namens de GUE/NGL-Fractie, Klaus Buchner, namens de Verts/ALE-Fractie, Tiziana Beghin, namens de EFDD-Fractie, France Jamet, namens de ENF-Fractie, Diane Dodds, niet-fractiegebonden lid, die eveneens ingaat op twee "blauwe kaart"-vragen van Mairead McGuinness en David Martin, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Maria Grapini, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Zbigniew Kuźmiuk, Marietje Schaake, Heidi Hautala, Laima Liucija Andrikienė, David Martin, James Nicholson, Molly Scott Cato, Czesław Adam Siekierski, Eric Andrieu en Ruža Tomašić.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Mairead McGuinness, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Jean-Paul Denanot, Notis Marias, Takis Hadjigeorgiou en Eleftherios Synadinos.

Het woord wordt gevoerd door Cecilia Malmström.

Ontwerpresolutie, ingediend overeenkomstig artikel 123, lid 2, van het Reglement, tot besluit van het debat:

—   Bernd Lange en Paul Rübig, namens de Commissie INTA, over multilaterale onderhandelingen met het oog op de elfde Ministeriële Conferentie van de WTO in Buenos Aires van 10 t/m 13 december 2017 (2017/2861(RSP)) (B8-0593/2017).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 13.13 van de notulen van 15.11.2017.

Juridische mededeling