Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2017/2130(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0308/2017

Внесени текстове :

A8-0308/2017

Разисквания :

PV 14/11/2017 - 14
CRE 14/11/2017 - 14

Гласувания :

PV 15/11/2017 - 13.14
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2017)0440

Протокол
Вторник, 14 ноември 2017 г. - СтрасбургОкончателна версия

14. Източното партньорство с оглед на срещата на високо равнище през ноември 2017 г. (разискване)
CRE

Доклад относно препоръка на Европейския парламент до Съвета, Комисията и ЕСВД относно Източното партньорство с оглед на срещата на високо равнище през ноември 2017 г. [2017/2130(INI)] - Комисия по външни работи. Докладчици: Laima Liucija Andrikienė и Knut Fleckenstein (A8-0308/2017)

Laima Liucija Andrikienė и Knut Fleckenstein представиха доклада.

Изказаха се: Matti Maasikas (действащ председател на Съвета) и Cecilia Malmström (член на Комисията).

Изказа се David McAllister, от името на групата PPE.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ryszard CZARNECKI
Заместник-председател

Изказаха се: Victor Boştinaru, от името на групата S&D, Charles Tannock, от името на групата ECR, Petras Auštrevičius, от името на групата ALDE, Helmut Scholz, от името на групата GUE/NGL, Rebecca Harms, от името на групата Verts/ALE, Raymond Finch, от името на групата EFDD, Marie-Christine Arnautu, от името на групата ENF, Georgios Epitideios, независим член на ЕП, Dariusz Rosati, който отговори също така на два въпроса „синя карта“ от Doru-Claudian Frunzulică и James Carver, Clare Moody, Anna Elżbieta Fotyga, Norica Nicolai, Jaromír Kohlíček, Bronis Ropė, James Carver, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Gunnar Hökmark, Bernard Monot, Janusz Korwin-Mikke, Gunnar Hökmark, Георги Пирински, Bas Belder, Илхан Кючюк, Merja Kyllönen, Konstantinos Papadakis, Tunne Kelam, Andi Cristea, Monica Macovei, Urmas Paet, Zoltán Balczó, Michael Gahler, Andrejs Mamikins, Kosma Złotowski, László Tőkés, Tonino Picula, Marek Jurek, Eduard Kukan, Maria Grapini, Mark Demesmaeker, Jaromír Štětina, Joachim Schuster, Dubravka Šuica и Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Zigmantas Balčytis, Notis Marias, Takis Hadjigeorgiou, Julie Ward и Jiří Maštálka, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Andrejs Mamikins.

Изказаха се: Cecilia Malmström и Matti Maasikas.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Heidi HAUTALA
Заместник-председател

Изказаха се: Laima Liucija Andrikienė и Knut Fleckenstein.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 13.14 от протокола от 15.11.2017 г.

Правна информация