Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2017/2130(INI)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0308/2017

Esitatud tekstid :

A8-0308/2017

Arutelud :

PV 14/11/2017 - 14
CRE 14/11/2017 - 14

Hääletused :

PV 15/11/2017 - 13.14
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2017)0440

Protokoll
Teisipäev, 14. november 2017 - StrasbourgLõplik väljaanne

14. Idapartnerlus: 2017. aasta novembri tippkohtumine (arutelu)
CRE

Raport Euroopa Parlamendi soovituse kohta nõukogule, komisjonile ja Euroopa välisteenistusele, mis käsitleb idapartnerlust enne 2017. aasta novembri tippkohtumist [2017/2130(INI)] - Väliskomisjon. Raportöörid: Laima Liucija Andrikienė ja Knut Fleckenstein (A8-0308/2017)

Laima Liucija Andrikienė ja Knut Fleckenstein tutvustasid raportit.

Sõna võtsid Matti Maasikas (nõukogu eesistuja) ja Cecilia Malmström (komisjoni liige).

Sõna võttis David McAllister fraktsiooni PPE nimel.

ISTUNGI JUHATAJA: Ryszard CZARNECKI
asepresident

Sõna võtsid Victor Boştinaru fraktsiooni S&D nimel, Charles Tannock fraktsiooni ECR nimel, Petras Auštrevičius fraktsiooni ALDE nimel, Helmut Scholz fraktsiooni GUE/NGL nimel, Rebecca Harms fraktsiooni Verts/ALE nimel, Raymond Finch fraktsiooni EFDD nimel, Marie-Christine Arnautu fraktsiooni ENF nimel, Georgios Epitideios (fraktsioonilise kuuluvuseta), Dariusz Rosati, kes ühtlasi vastas kahele küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitasid Doru-Claudian Frunzulică ja James Carver, Clare Moody, Anna Elżbieta Fotyga, Norica Nicolai, Jaromír Kohlíček, Bronis Ropė, James Carver, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Gunnar Hökmark, Bernard Monot, Janusz Korwin-Mikke, Gunnar Hökmark, Georgi Pirinski, Bas Belder, Ilhan Kyuchyuk, Merja Kyllönen, Konstantinos Papadakis, Tunne Kelam, Andi Cristea, Monica Macovei, Urmas Paet, Zoltán Balczó, Michael Gahler, Andrejs Mamikins, Kosma Złotowski, László Tőkés, Tonino Picula, Marek Jurek, Eduard Kukan, Maria Grapini, Mark Demesmaeker, Jaromír Štětina, Joachim Schuster, Dubravka Šuica ja Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Zigmantas Balčytis, Notis Marias, Takis Hadjigeorgiou, Julie Ward ja Jiří Maštálka, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Andrejs Mamikins.

Sõna võtsid Cecilia Malmström ja Matti Maasikas.

ISTUNGI JUHATAJA: Heidi HAUTALA
asepresident

Sõna võtsid Laima Liucija Andrikienė ja Knut Fleckenstein.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 15.11.2017 protokollipunkt 13.14.

Õigusalane teave