Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2017/2130(INI)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0308/2017

Ingediende teksten :

A8-0308/2017

Debatten :

PV 14/11/2017 - 14
CRE 14/11/2017 - 14

Stemmingen :

PV 15/11/2017 - 13.14
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2017)0440

Notulen
Dinsdag 14 november 2017 - StraatsburgDefinitieve uitgave

14. Oostelijk Partnerschap: top in november 2017 (debat)
CRE

Verslag over een aanbeveling van het Europees Parlement aan de Raad, de Commissie en de EDEO over het Oostelijk Partnerschap, in aanloop naar de top in november 2017 [2017/2130(INI)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteurs: Laima Liucija Andrikienė en Knut Fleckenstein (A8-0308/2017)

Laima Liucija Andrikienė en Knut Fleckenstein lichten het verslag toe.

Het woord wordt gevoerd door Matti Maasikas (fungerend voorzitter van de Raad) en Cecilia Malmström (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door David McAllister, namens de PPE-Fractie.

VOORZITTER: Ryszard CZARNECKI
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Victor Boştinaru, namens de S&D-Fractie, Charles Tannock, namens de ECR-Fractie, Petras Auštrevičius, namens de ALDE-Fractie, Helmut Scholz, namens de GUE/NGL-Fractie, Rebecca Harms, namens de Verts/ALE-Fractie, Raymond Finch, namens de EFDD-Fractie, Marie-Christine Arnautu, namens de ENF-Fractie, Georgios Epitideios, niet-fractiegebonden lid, Dariusz Rosati, die eveneens ingaat op twee "blauwe kaart"-vragen van Doru-Claudian Frunzulică en James Carver, Clare Moody, Anna Elżbieta Fotyga, Norica Nicolai, Jaromír Kohlíček, Bronis Ropė, James Carver, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Gunnar Hökmark, Bernard Monot, Janusz Korwin-Mikke, Gunnar Hökmark, Georgi Pirinski, Bas Belder, Ilhan Kyuchyuk, Merja Kyllönen, Konstantinos Papadakis, Tunne Kelam, Andi Cristea, Monica Macovei, Urmas Paet, Zoltán Balczó, Michael Gahler, Andrejs Mamikins, Kosma Złotowski, László Tőkés, Tonino Picula, Marek Jurek, Eduard Kukan, Maria Grapini, Mark Demesmaeker, Jaromír Štětina, Joachim Schuster, Dubravka Šuica en Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Zigmantas Balčytis, Notis Marias, Takis Hadjigeorgiou, Julie Ward en Jiří Maštálka, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Andrejs Mamikins.

Het woord wordt gevoerd door Cecilia Malmström en Matti Maasikas.

VOORZITTER: Heidi HAUTALA
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Laima Liucija Andrikienė en Knut Fleckenstein.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 13.14 van de notulen van 15.11.2017.

Juridische mededeling