Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2016/0351(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0236/2017

Pateikti tekstai :

A8-0236/2017

Debatai :

PV 14/11/2017 - 15
CRE 14/11/2017 - 15

Balsavimas :

PV 15/11/2017 - 13.11
CRE 15/11/2017 - 13.11
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2017)0437

Protokolas
Antradienis, 2017 m. lapkričio 14 d. - StrasbūrasGalutinė teksto versija

15. Apsauga nuo importo dempingo kaina ir subsidijuoto importo iš ES narėmis nesančių valstybių ***I (diskusijos)
CRE

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiami Reglamentas (ES) 2016/1036 dėl apsaugos nuo importo dempingo kaina iš Europos Sąjungos narėmis nesančių valstybių ir Reglamentas (ES) 2016/1037 dėl apsaugos nuo subsidijuoto importo iš Europos Sąjungos narėmis nesančių valstybių [COM(2016)0721 - C8-0456/2016 - 2016/0351(COD)] - Tarptautinės prekybos komitetas. Pranešėjas: Salvatore Cicu (A8-0236/2017)

Salvatore Cicu pristatė savo pranešimą.

Kalbėjo Cecilia Malmström (Komisijos narė).

Kalbėjo: Daniel Caspary PPE frakcijos vardu, Bernd Lange S&D frakcijos vardu, Sander Loones ECR frakcijos vardu, Marietje Schaake ALDE frakcijos vardu, Helmut Scholz GUE/NGL frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Daniel Caspary), Yannick Jadot Verts/ALE frakcijos vardu, William (The Earl of) Dartmouth EFDD frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Christofer Fjellner), Edouard Ferrand ENF frakcijos vardu, nepriklausomas Parlamento narys Lampros Fountoulis, Franck Proust, Emmanuel Maurel, Jan Zahradil, Dita Charanzová, Eleonora Forenza, David Borrelli, Franz Obermayr, Christofer Fjellner, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Notis Marias, Angelika Mlinar, Paloma López Bermejo, Nathan Gill, Nicolas Bay (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Emmanuel Maurel), Santiago Fisas Ayxelà, Maria Arena, France Jamet, Jarosław Wałęsa, David Martin, Massimiliano Salini, Jude Kirton-Darling, Edouard Martin, Nicola Danti, Pedro Silva Pereira, Jo Leinen ir Agnes Jongerius.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Nicola Caputo, Ruža Tomašić ir Takis Hadjigeorgiou

Kalbėjo: Cecilia Malmström ir Salvatore Cicu.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2017 11 15 protokolo 13.11 punktas

Teisinis pranešimas