Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2017/2083(INI)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0334/2017

Esitatud tekstid :

A8-0334/2017

Arutelud :

PV 14/11/2017 - 16
CRE 14/11/2017 - 16

Hääletused :

PV 16/11/2017 - 7.7
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2017)0448

Protokoll
Teisipäev, 14. november 2017 - StrasbourgLõplik väljaanne

16. ELi Aafrika-strateegia kui arengu kiirendaja (arutelu)
CRE

Raport ELi Aafrika-strateegia kui arengu kiirendaja kohta [2017/2083(INI)] - Arengukomisjon. Raportöör: Maurice Ponga (A8-0334/2017)

Maurice Ponga tutvustas raportit.

ISTUNGI JUHATAJA: Dimitrios PAPADIMOULIS
asepresident

Sõna võttis Karmenu Vella (komisjoni liige) komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja nimel.

Sõna võtsid Fabio Massimo Castaldo (AFET-komisjoni arvamuse koostaja), Cécile Kashetu Kyenge (LIBE-komisjoni arvamuse koostaja), Bogdan Brunon Wenta fraktsiooni PPE nimel, Norbert Neuser fraktsiooni S&D nimel, Anna Elżbieta Fotyga fraktsiooni ECR nimel, Louis Michel fraktsiooni ALDE nimel, Lola Sánchez Caldentey fraktsiooni GUE/NGL nimel, Judith Sargentini fraktsiooni Verts/ALE nimel, Ignazio Corrao fraktsiooni EFDD nimel, Gilles Lebreton fraktsiooni ENF nimel, Joachim Zeller, Linda McAvan, Arne Gericke, Charles Goerens, João Ferreira, Bodil Valero, Adam Szejnfeld, Enrique Guerrero Salom, Hilde Vautmans, Younous Omarjee, Michael Gahler, Elly Schlein, Javier Couso Permuy, Francisco José Millán Mon, Doru-Claudian Frunzulică, Alojz Peterle, Carlos Zorrinho, Santiago Fisas Ayxelà ja Julie Ward.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Anna Záborská, Notis Marias, Stanislav Polčák ja Henna Virkkunen.

Sõna võtsid Karmenu Vella ja Maurice Ponga.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 16.11.2017 protokollipunkt 7.7.

Õigusalane teave