Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2017/2083(INI)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0334/2017

Ingediende teksten :

A8-0334/2017

Debatten :

PV 14/11/2017 - 16
CRE 14/11/2017 - 16

Stemmingen :

PV 16/11/2017 - 7.7
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2017)0448

Notulen
Dinsdag 14 november 2017 - StraatsburgDefinitieve uitgave

16. De strategie EU-Afrika: een stimulans voor ontwikkeling (debat)
CRE

Verslag over de strategie EU-Afrika: een stimulans voor ontwikkeling [2017/2083(INI)] - Commissie ontwikkelingssamenwerking. Rapporteur: Maurice Ponga (A8-0334/2017)

Maurice Ponga leidt het verslag in.

VOORZITTER: Dimitrios PAPADIMOULIS
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Karmenu Vella (lid van de Commissie) namens de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid.

Het woord wordt gevoerd door Fabio Massimo Castaldo (rapporteur voor advies van de Commissie AFET), Cécile Kashetu Kyenge (rapporteur voor advies van de Commissie LIBE), Bogdan Brunon Wenta, namens de PPE-Fractie, Norbert Neuser, namens de S&D-Fractie, Anna Elżbieta Fotyga, namens de ECR-Fractie, Louis Michel, namens de ALDE-Fractie, Lola Sánchez Caldentey, namens de GUE/NGL-Fractie, Judith Sargentini, namens de Verts/ALE-Fractie, Ignazio Corrao, namens de EFDD-Fractie, Gilles Lebreton, namens de ENF-Fractie, Joachim Zeller, Linda McAvan, Arne Gericke, Charles Goerens, João Ferreira, Bodil Valero, Adam Szejnfeld, Enrique Guerrero Salom, Hilde Vautmans, Younous Omarjee, Michael Gahler, Elly Schlein, Javier Couso Permuy, Francisco José Millán Mon, Doru-Claudian Frunzulică, Alojz Peterle, Carlos Zorrinho, Santiago Fisas Ayxelà en Julie Ward.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Anna Záborská, Notis Marias, Stanislav Polčák en Henna Virkkunen.

Het woord wordt gevoerd door Karmenu Vella en Maurice Ponga.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 7.7 van de notulen van 16.11.2017.

Juridische mededeling