Назад 
 Напред 
PVTACRE
Протокол
Вторник, 14 ноември 2017 г. - СтрасбургОкончателна версия
 1.Откриване на заседанието
 2.„Парадайз пейпърс“ („Документите от рая“) (разискване)
 3.Сътрудничество между националните органи, отговорни за прилагането на законодателството за защита на потребителите ***I (разискване)
 4.Възобновяване на заседанието
 5.Време за гласуване
  5.1.Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията: заявление ЕGF/2017/004IT/Almaviva (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  5.2.В името на човешкия живот: повишаване на безопасността на автомобилите в ЕС (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  5.3.Териториалните типологии ***I (гласуване)
  5.4.Признаването на професионалните квалификации за вътрешно корабоплаване ***I (гласуване)
  5.5.Сътрудничество между националните органи, отговорни за прилагането на законодателството за защита на потребителите ***I (гласуване)
  5.6.Прилагане на инструменти на политиката на сближаване от страна на регионите за справяне с демографските промени (гласуване)
  5.7.План за действие относно финансовите услуги на дребно (гласуване)
 6.Обяснениe на вот
 7.Поправки на вот и намерения за гласуване
 8.Възобновяване на заседанието
 9.Одобряване на протокола от предишното заседание
 10.Състав на комисиите и делегациите
 11.Съблюдаване на принципите на правовата държава в Малта (разискване)
 12.Mногостранни преговори с оглед на 11-ата Министерска конференция на СТО (разискване)
 13.Поправкa (член 231 от Правилника за дейността)
 14.Източното партньорство с оглед на срещата на високо равнище през ноември 2017 г. (разискване)
 15.Защита срещу дъмпингов и субсидиран внос от държави, които не са членки на Европейския съюз ***I (разискване)
 16.Стратегията ЕС - Африка: стимул за развитието (разискване)
 17.План за действие за природата, хората и икономиката (разискване)
 18.Дневен ред на следващото заседание
 19.Закриване на заседанието
 Списък на присъствалите
Протокол
Окончателна версия (165 kb)
  Списък на присъствалите
Окончателна версия (64 kb)
 
Протокол
Окончателна версия (78 kb)
  Списък на присъствалите
Окончателна версия (12 kb)
  Резултати от различните гласувания
Окончателна версия (22 kb)
  Поименни гласувания
Окончателна версия (39 kb)
 
Протокол
Окончателна версия (265 kb)
  Списък на присъствалите
Окончателна версия (71 kb)
  Резултати от различните гласувания
Окончателна версия (382 kb)
  Поименни гласувания
Окончателна версия (656 kb)
Правна информация