Index 
Jegyzőkönyv
PDF 245kWORD 74k
2017. november 14., Kedd - Strasbourg
1.Az ülés megnyitása
 2.A Paradise-iratok (vita)
 3.A fogyasztóvédelmi jogszabályok alkalmazásáért felelős nemzeti hatóságok közötti együttműködés ***I (vita)
 4.Az ülés folytatása
 5.Szavazások órája
  5.1.Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevétele: EGF/2017/004 IT/Almaviva referenciaszámú kérelem (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)
  5.2.A halálos kimenetelű közúti balesetek csökkentése: a gépjárműbiztonság javítása az EU-ban (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)
  5.3.Területi tipológiák ***I (szavazás)
  5.4.A belvízi hajózásban szükséges szakmai képesítések elismerése ***I (szavazás)
  5.5.A fogyasztóvédelmi jogszabályok alkalmazásáért felelős nemzeti hatóságok közötti együttműködés ***I (szavazás)
  5.6.A kohéziós politika eszközeinek régiók általi alkalmazása a demográfiai változások kezelésére (szavazás)
  5.7.Cselekvési terv a lakossági pénzügyi szolgáltatásokról (szavazás)
 6.A szavazáshoz fűzött indokolások
 7.Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok
 8.Az ülés folytatása
 9.Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása
 10.A bizottságok és a küldöttségek tagjai
 11.Jogállamiság Máltán (vita)
 12.A WTO 11. miniszteri konferenciáját megelőző többoldalú tárgyalások (vita)
 13.Helyesbítés (az eljárási szabályzat 231. cikke)
 14.Keleti partnerség: a 2017. novemberi csúcstalálkozó (vita)
 15.Az EU-ban tagsággal nem rendelkező országokból érkező dömpingelt és támogatott behozatallal szembeni védelem ***I (vita)
 16.Az EU–Afrika-stratégia: a fejlődés fellendítése (vita)
 17.Cselekvési terv a természetért, az emberekért és a gazdaságért (vita)
 18.A következő ülésnap napirendje
 19.Az ülés berekesztése
 JELENLÉTI ÍV


ELNÖKÖL:
Mairead McGUINNESS alelnök

1. Az ülés megnyitása

Az ülést 09.02-kor nyitják meg.


2. A Paradise-iratok (vita)

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai: A Paradise-iratok (2017/2956(RSP))

Matti Maasikas (a Tanács soros elnöke) és Pierre Moscovici (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Luděk Niedermayer, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Gianni Pittella, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Bernd Lucke, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Petr Ježek, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Miguel Urbán Crespo, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Philippe Lamberts, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Nigel Farage, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Evelyn Regner, Barbara Kappel, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Lampros Fountoulis, független, Werner Langen, Udo Bullmann, Zdzisław Krasnodębski, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Matt Carthy, Sven Giegold, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: David Coburn, Marco Valli, Bernard Monot, Diane James, Dariusz Rosati, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Hugues Bayet, Peter Simon, Pirkko Ruohonen-Lerner, Morten Løkkegaard, Miguel Viegas, Eva Joly, Patrick O'Flynn, Mario Borghezio, Sotirios Zarianopoulos, Markus Ferber, Pervenche Berès, Arne Gericke, António Marinho e Pinto, Dimitrios Papadimoulis, Molly Scott Cato, Marco Zanni, Alain Lamassoure, Jeppe Kofod, Marisa Matias, Judith Sargentini, Nuno Melo, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Ana Gomes, Ana Gomes, Jordi Solé, Tom Vandenkendelaere, Paul Tang, Frank Engel, Hugues Bayet, José Manuel Fernandes, Evelyn Regner, Cătălin Sorin Ivan és Elly Schlein.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Sógor Csaba, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias, Paloma López Bermejo, Eleftherios Synadinos, Romana Tomc, Maria Grapini és Ruža Tomašić.

ELNÖKÖL:
Ioan Mircea PAŞCU alelnök

Felszólal: Pierre Moscovici és Matti Maasikas.

A vitát berekesztik.


3. A fogyasztóvédelmi jogszabályok alkalmazásáért felelős nemzeti hatóságok közötti együttműködés ***I (vita)

Jelentés a fogyasztóvédelmi jogszabályok alkalmazásáért felelős nemzeti hatóságok közötti együttműködésről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2016)0283 - C8-0194/2016 - 2016/0148(COD)] - Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság. Előadó: Olga Sehnalová (A8-0077/2017)

Olga Sehnalová előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Věra Jourová (a Bizottság tagja).

Felszólal: Kostas Chrysogonos (a JURI bizottság véleményének előadója), Carlos Coelho, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Nicola Danti, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Richard Sulík, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Jasenko Selimovic, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Jiří Maštálka, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Julia Reda, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Marco Zullo, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Mylène Troszczynski, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Seán Kelly, Christel Schaldemose, Anneleen Van Bossuyt, Dita Charanzová, Andreas Schwab, Marlene Mizzi, Ruža Tomašić, Maria Grapini és Marc Tarabella.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Marijana Petir, Nicola Caputo, Notis Marias és Georgios Epitideios.

Felszólal: Věra Jourová és Olga Sehnalová.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2017.11.14-i jegyzőkönyv, 5.5. pont .

(Az ülést 11.58-kor felfüggesztik.)

(A Parlament összeül a Lux díj átadásának alkalmából.)

ELNÖKÖL:
Dimitrios PAPADIMOULIS alelnök


4. Az ülés folytatása

Az ülés 12.34-kor folytatódik.

Felszólal: Amjad Bashir, aki az eljárási szabályzat 153. cikke alapján kéri, hogy tarsanak rendkívüli vitát a rohindzsák helyzetéről (az elnök tudomásul veszi).


5. Szavazások órája

A szavazások eredménye részletesen (módosítások, külön szavazások, részenkénti szavazások stb.) a jegyzőkönyvhöz csatolt, „A szavazások eredménye” című mellékletben található.

A név szerinti szavazások eredménye a jegyzőkönyvhöz csatolva, csupán elektronikus formában áll rendelkezésre, és az Europarl oldalon tekinthető meg.


5.1. Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevétele: EGF/2017/004 IT/Almaviva referenciaszámú kérelem (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Jelentés az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (Olaszország kérelme – EGF/2017/004 IT/Almaviva) [COM(2017)0496 - C8-0322/2017 - 2017/2200(BUD)] - Költségvetési Bizottság. Előadó: Daniele Viotti (A8-0346/2017)

(az összes parlamenti képviselő többsége és a leadott szavazatok háromötöde)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 1. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Egyetlen szavazással elfogadva. (P8_TA(2017)0422)

Felszólalások

Daniel Hannan, aki jelzi, hogy szavazógépe nem működik.


5.2. A halálos kimenetelű közúti balesetek csökkentése: a gépjárműbiztonság javítása az EU-ban (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Jelentés a halálos kimenetelű közúti balesetek csökkentéséről: a gépjárműbiztonság javítása az Európai Unióban [2017/2085(INI)] - Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság. Előadó: Dieter-Lebrecht Koch (A8-0330/2017)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 2. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Egyetlen szavazással elfogadva. (P8_TA(2017)0423)


5.3. Területi tipológiák ***I (szavazás)

Jelentés az 1059/2003/EK rendelet területi tipológiák (Tercet) tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2016)0788 - C8-0516/2016 - 2016/0393(COD)] - Regionális Fejlesztési Bizottság. Előadó: Iskra Mihaylova (A8-0231/2017)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 3. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

IDEIGLENES MEGÁLLAPODÁS

Jóváhagyva. (P8_TA(2017)0424)


5.4. A belvízi hajózásban szükséges szakmai képesítések elismerése ***I (szavazás)

Jelentés a belvízi hajózásban szükséges szakmai képesítések elismeréséről, valamint a 91/672/EGK tanácsi irányelv és a 96/50/EK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról [COM(2016)0082 - C8-0061/2016 - 2016/0050(COD)] - Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság. Előadó: Gesine Meissner (A8-0338/2016)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 4. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

IDEIGLENES MEGÁLLAPODÁS

Jóváhagyva. (P8_TA(2017)0425)


5.5. A fogyasztóvédelmi jogszabályok alkalmazásáért felelős nemzeti hatóságok közötti együttműködés ***I (szavazás)

Jelentés a fogyasztóvédelmi jogszabályok alkalmazásáért felelős nemzeti hatóságok közötti együttműködésről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2016)0283 - C8-0194/2016 - 2016/0148(COD)] - Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság. Előadó: Olga Sehnalová (A8-0077/2017)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 5. pont)

Felszólalások

Julia Reda, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, aki az eljárási szabályzat 59. cikke (3) bekezdésének megfelelően kéri, hogy a módosításokról az ideiglenes megállapodásról tartandó szavazás előtt szavazzanak, és Olga Sehnalová (előadó), aki ellenzi e kérést.

A Parlament elektronikus szavazással elutasítja a kérelmet (169 mellette, 472 ellene, 33 tartózkodás).

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

IDEIGLENES MEGÁLLAPODÁS

Jóváhagyva. (P8_TA(2017)0426)


5.6. A kohéziós politika eszközeinek régiók általi alkalmazása a demográfiai változások kezelésére (szavazás)

Jelentés a kohéziós politika eszközeinek régiók általi alkalmazásáról a demográfiai változások kezelésére [2016/2245(INI)] - Regionális Fejlesztési Bizottság. Előadó: Iratxe García Pérez (A8-0329/2017)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 6. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2017)0427)

Felszólalások

A szavazás előtt, Iratxe García Pérez (előadó) Janusz Korwin-Mikkének a vita alatt elhangzott felszólalásával kapcsolatban (2017.11.13-i jegyzőkönyv, 19. pont ), amelyről úgy véli, hogy a nőkre nézve sértő volt, és kéri, hogy az ügyet utalják az Elnökség elé, Bruno Gollnisch, (az elnök vállalja, hogy az előadó kérését továbbítja a Parlament elnökének) és Janusz Korwin-Mikke.


5.7. Cselekvési terv a lakossági pénzügyi szolgáltatásokról (szavazás)

Jelentés a lakossági pénzügyi szolgáltatásokról szóló cselekvési tervről [2017/2066(INI)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadó: Olle Ludvigsson (A8-0326/2017)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 7. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2017)0428)


6. A szavazáshoz fűzött indokolások

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások:

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások az eljárási szabályzat 183. cikke értelmében a Parlament honlapján, a képviselők számára fenntartott oldalakon találhatók.

A szavazáshoz fűzött szóbeli indokolások:

Dieter-Lebrecht Koch-jelentés – A8-0330/2017
Alex Mayer, Adam Szejnfeld, Tania González Peñas, Daniel Hannan, Maria Grapini, Michela Giuffrida, Petras Auštrevičius, Frédérique Ries, Morten Messerschmidt, Janusz Korwin-Mikke és Eleftherios Synadinos

Iskra Mihaylova-jelentés – A8-0231/2017
Eleftherios Synadinos és Morten Messerschmidt


Gesine Meissner-jelentés – A8-0338/2016
Danuta Jazłowiecka, Diane James és Morten Messerschmidt


Olga Sehnalová-jelentés – A8-0077/2017
Adam Szejnfeld, Petras Auštrevičius és Stanislav Polčák


Iratxe García Pérez-jelentés – A8-0329/2017
Danuta Jazłowiecka, Adam Szejnfeld, Petras Auštrevičius, Momchil Nekov, Branislav Škripek, Seán Kelly és Stanislav Polčák

Olle Ludvigsson-jelentés – A8-0326/2017
Jasenko Selimovic, Eleftherios Synadinos és Lucy Anderson.


7. Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok az Europarl weboldalon találhatók: „Plenáris ülés”, „Szavazások”, „A szavazások eredménye” (A név szerinti szavazások eredménye), valamint a „Név szerinti szavazások eredménye” című melléklet nyomtatott változatában.

Az Europarl weboldalon található elektronikus változat frissítése naponta történik a szavazás napját követő legfeljebb kéthetes időszakban.

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok listáját ezt követően lezárják, lefordítják és a Hivatalos Lapban közzéteszik.

(Az ülést 13.29-kor felfüggesztik.)


ELNÖKÖL:
Sylvie GUILLAUME alelnök

8. Az ülés folytatása

Az ülés 15.00-kor folytatódik.


9. Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

Az előző ülés jegyzőkönyvét elfogadják.


10. A bizottságok és a küldöttségek tagjai

Az elnök az S&D képviselőcsoporttól az alábbi kinevezési kérelmeket kapta:

LIBE bizottság: Ivari Padar

Az EU–Ukrajna parlamenti együttműködési bizottságba delegált küldöttség: Ivari Padar

E kinevezések akkor minősülnek ratifikáltnak, ha nem tesznek ellenük ellenvetést a jelen jegyzőkönyv elfogadásáig.


11. Jogállamiság Máltán (vita)

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai: Jogállamiság Máltán (2017/2935(RSP))

Matti Maasikas (a Tanács soros elnöke) és Frans Timmermans (a Bizottság első alelnöke) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Esteban González Pons, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Tanja Fajon, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, aki visszautasítja az alábbi képviselő kékkártyás kérdését: Paulo Rangel, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Patrick Le Hyaric, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Sven Giegold, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Monica Macovei, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Raymond Finch, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Edouard Ferrand, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Frank Engel, Alfred Sant, Bernd Lucke, Louis Michel, Takis Hadjigeorgiou, Eva Joly, Rolandas Paksas, Georg Mayer, David Casa, Eugen Freund, Branislav Škripek, Stelios Kouloglou, Josep-Maria Terricabras, Ignazio Corrao, Dominique Bilde, Roberta Metsola, Miriam Dalli, Zdzisław Krasnodębski, Luke Ming Flanagan, Marco Valli, Werner Langen, Ana Gomes, Lara Comi, Juan Fernando López Aguilar, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Paul Rübig, Michał Boni, Marlene Mizzi, Monika Hohlmeier, Jérôme Lavrilleux Marlene Mizzi felszólalásával kapcsolatban, Ramón Jáuregui Atondo, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Marc Tarabella, Milan Zver, Christel Schaldemose, Manolis Kefalogiannis, Cécile Kashetu Kyenge és Michaela Šojdrová.

ELNÖKÖL:
Pavel TELIČKA alelnök

Felszólal: Járóka Lívia, Francis Zammit Dimech, Dariusz Rosati és Paulo Rangel.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Patricija Šulin, Notis Marias, Eleftherios Synadinos és Georgios Epitideios.

Felszólal: Frans Timmermans és Matti Maasikas.

A vita lezárásaként az eljárási szabályzat 123. cikkének (2) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok:

—   Miriam Dalli, Alfred Sant, Marlene Mizzi, Biljana Borzan, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Tonino Picula, Nicola Danti, Enrico Gasbarra, Miltiadis Kyrkos, Elena Valenciano, Simona Bonafè, Cécile Kashetu Kyenge, Eva Kaili, Paul Brannen, Boris Zala, Kathleen Van Brempt, Monika Beňová, Paul Tang, Kati Piri, Carlos Zorrinho, Claude Moraes, Sergei Stanishev, Miapetra Kumpula-Natri, Szanyi Tibor, Brando Benifei, Wajid Khan, Hugues Bayet, Maria Grapini, Andrejs Mamikins, John Howarth, Soraya Post, Isabella De Monte, Julie Ward, Neena Gill, Jeppe Kofod, Victor Boştinaru, Jude Kirton-Darling, Rory Palmer, Cătălin Sorin Ivan és Seb Dance, az S&D képviselőcsoport nevében, a jogállamiság helyzetéről Máltán (2017/2935(RSP)) (B8-0596/2017);

—   Frank Engel, a PPE képviselőcsoport nevében, Monica Macovei, az ECR képviselőcsoport nevében, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Nathalie Griesbeck és Sophia in ‘t Veld, az ALDE képviselőcsoport nevében, Matt Carthy és Patrick Le Hyaric, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Judith Sargentini és Sven Giegold, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, a jogállamiság helyzetéről Máltán (2017/2935(RSP)) (B8-0597/2017).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2017.11.15-i jegyzőkönyv, 13.12. pont .


12. A WTO 11. miniszteri konferenciáját megelőző többoldalú tárgyalások (vita)

A Bizottság nyilatkozata: A WTO 11. miniszteri konferenciáját megelőző többoldalú tárgyalások (2017/2861(RSP))

Cecilia Malmström (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Paul Rübig, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Bernd Lange, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, David Campbell Bannerman, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Hannu Takkula, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Helmut Scholz, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Klaus Buchner, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Tiziana Beghin, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, France Jamet, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Diane Dodds, független, aki válaszol az alábbi képviselők két kékkártyás kérdésére is: Mairead McGuinness és David Martin, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Maria Grapini, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Zbigniew Kuźmiuk, Marietje Schaake, Heidi Hautala, Laima Liucija Andrikienė, David Martin, James Nicholson, Molly Scott Cato, Czesław Adam Siekierski, Eric Andrieu és Ruža Tomašić.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Mairead McGuinness, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Jean-Paul Denanot, Notis Marias, Takis Hadjigeorgiou és Eleftherios Synadinos.

Felszólal: Cecilia Malmström.

A vita lezárásaként az eljárási szabályzat 123. cikkének (2) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítvány:

—   Bernd Lange és Paul Rübig, az INTA bizottság nevében, A WTO 11. miniszteri konferenciáját előkészítő többoldalú tárgyalások (2017/2861(RSP)) (B8-0593/2017).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2017.11.15-i jegyzőkönyv, 13.13. pont .


13. Helyesbítés (az eljárási szabályzat 231. cikke)

A P7_TA(2013)0490(COR03) helyesbítést a tegnapi plenáris ülésen jelentették be (2017.11.13-i jegyzőkönyv, 7. pont ).

A helyesbítést elfogadottnak kell tekinteni, mivel sem valamelyik képviselőcsoport, sem legalább az alacsony érvényességi küszöbértéket elérő számú képviselő nem nyújtott be kérelmet szavazásra bocsátására (az eljárási szabályzat 231. cikkének (4) bekezdése).


14. Keleti partnerség: a 2017. novemberi csúcstalálkozó (vita)

Az Európai Parlament 2017. november 15-i a Tanácshoz, a Bizottsághoz és az EKSZ-hez intézett, a 2017. novemberi csúcstalálkozó előkészítéseként a keleti partnerségről szóló ajánlása [2017/2130(INI)] - Külügyi Bizottság. Előadók: Laima Liucija Andrikienė és Knut Fleckenstein (A8-0308/2017)

Laima Liucija Andrikienė és Knut Fleckenstein előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Matti Maasikas (a Tanács soros elnöke) és Cecilia Malmström (a Bizottság tagja).

Felszólal: David McAllister, a(z) PPE képviselőcsoport nevében.

ELNÖKÖL:
Ryszard CZARNECKI alelnök

Felszólal: Victor Boştinaru, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Charles Tannock, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Petras Auštrevičius, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Helmut Scholz, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Rebecca Harms, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Raymond Finch, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Marie-Christine Arnautu, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Georgios Epitideios, független, Dariusz Rosati, aki válaszol az alábbi képviselők két kékkártyás kérdésére is: Doru-Claudian Frunzulică és James Carver, Clare Moody, Anna Elżbieta Fotyga, Norica Nicolai, Jaromír Kohlíček, Bronis Ropė, James Carver, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Gunnar Hökmark, Bernard Monot, Janusz Korwin-Mikke, Gunnar Hökmark, Georgi Pirinski, Bas Belder, Ilhan Kyuchyuk, Merja Kyllönen, Konstantinos Papadakis, Tunne Kelam, Andi Cristea, Monica Macovei, Urmas Paet, Balczó Zoltán, Michael Gahler, Andrejs Mamikins, Kosma Złotowski, Tőkés László, Tonino Picula, Marek Jurek, Eduard Kukan, Maria Grapini, Mark Demesmaeker, Jaromír Štětina, Joachim Schuster, Dubravka Šuica és Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Zigmantas Balčytis, Notis Marias, Takis Hadjigeorgiou, Julie Ward és Jiří Maštálka, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Andrejs Mamikins.

Felszólal: Cecilia Malmström és Matti Maasikas.

ELNÖKÖL:
Heidi HAUTALA
alelnök

Felszólal: Laima Liucija Andrikienė és Knut Fleckenstein.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2017.11.15-i jegyzőkönyv, 13.14. pont .


15. Az EU-ban tagsággal nem rendelkező országokból érkező dömpingelt és támogatott behozatallal szembeni védelem ***I (vita)

Jelentés az Európai Unióban tagsággal nem rendelkező országokból érkező dömpingelt behozatallal szembeni védelemről szóló (EU) 2016/1036 rendelet és az Európai Unióban tagsággal nem rendelkező országokból érkező támogatott behozatallal szembeni védelemről szóló (EU) 2016/1037 rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2016)0721 - C8-0456/2016 - 2016/0351(COD)] - Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság. Előadó: Salvatore Cicu (A8-0236/2017)

Salvatore Cicu előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Cecilia Malmström (a Bizottság tagja).

Felszólal: Daniel Caspary, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Bernd Lange, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Sander Loones, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Marietje Schaake, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Helmut Scholz, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Daniel Caspary, Yannick Jadot, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, William (The Earl of) Dartmouth, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Christofer Fjellner, Edouard Ferrand, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Lampros Fountoulis, független, Franck Proust, Emmanuel Maurel, Jan Zahradil, Dita Charanzová, Eleonora Forenza, David Borrelli, Franz Obermayr, Christofer Fjellner, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Notis Marias, Angelika Mlinar, Paloma López Bermejo, Nathan Gill, Nicolas Bay, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Emmanuel Maurel, Santiago Fisas Ayxelà, Maria Arena, France Jamet, Jarosław Wałęsa, David Martin, Massimiliano Salini, Jude Kirton-Darling, Edouard Martin, Nicola Danti, Pedro Silva Pereira, Jo Leinen és Agnes Jongerius.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Nicola Caputo, Ruža Tomašić és Takis Hadjigeorgiou

Felszólal: Cecilia Malmström és Salvatore Cicu.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2017.11.15-i jegyzőkönyv, 13.11. pont .


16. Az EU–Afrika-stratégia: a fejlődés fellendítése (vita)

Jelentés az EU–Afrika-stratégiáról: a fejlődés fellendítése [2017/2083(INI)] - Fejlesztési Bizottság. Előadó: Maurice Ponga (A8-0334/2017)

Maurice Ponga előterjeszti a jelentést.

ELNÖKÖL:
Dimitrios PAPADIMOULIS alelnök

Felszólal: Karmenu Vella (a Bizottság tagja) a Bizottság alelnöke/az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője nevében.

Felszólal: Fabio Massimo Castaldo (az AFET bizottság véleményének előadója), Cécile Kashetu Kyenge (a LIBE bizottság véleményének előadója), Bogdan Brunon Wenta, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Norbert Neuser, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Anna Elżbieta Fotyga, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Louis Michel, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Lola Sánchez Caldentey, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Judith Sargentini, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Ignazio Corrao, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Gilles Lebreton, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Joachim Zeller, Linda McAvan, Arne Gericke, Charles Goerens, João Ferreira, Bodil Valero, Adam Szejnfeld, Enrique Guerrero Salom, Hilde Vautmans, Younous Omarjee, Michael Gahler, Elly Schlein, Javier Couso Permuy, Francisco José Millán Mon, Doru-Claudian Frunzulică, Alojz Peterle, Carlos Zorrinho, Santiago Fisas Ayxelà és Julie Ward.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Anna Záborská, Notis Marias, Stanislav Polčák és Henna Virkkunen.

Felszólal: Karmenu Vella és Maurice Ponga.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2017.11.16-i jegyzőkönyv, 7.7. pont .


17. Cselekvési terv a természetért, az emberekért és a gazdaságért (vita)

Szóbeli választ igénylő kérdés (O-000067/2017) felteszi: Herbert Dorfmann, Karin Kadenbach, Mark Demesmaeker, Gerben-Jan Gerbrandy, Lynn Boylan, Jávor Benedek és Mireille D'Ornano, az ENVI bizottság nevében, a Bizottsághoz: Cselekvési terv a természetért, az emberekért és a gazdaságért (2017/2819(RSP)) (B8-0608/2017)

Mark Demesmaeker kifejti a kérdést.

Karmenu Vella (a Bizottság tagja) válaszol a kérdésre.

Felszólal: Herbert Dorfmann, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Karin Kadenbach, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Catherine Bearder, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Lynn Boylan, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Jávor Benedek, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Annie Schreijer-Pierik, Susanne Melior, Stefan Eck, Michel Dantin, Norbert Lins, Jens Gieseke, Stanislav Polčák és Ivica Tolić.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Werner Kuhn és Notis Marias.

Felszólal: Karmenu Vella.

A vita lezárásaként az eljárási szabályzat 128. cikkének (5) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítvány:

—   Herbert Dorfmann, Karin Kadenbach, Mark Demesmaeker, Gerben-Jan Gerbrandy, Lynn Boylan, Jávor Benedek és Mireille D'Ornano, az ENVI bizottság nevében, a természetre, az emberekre és a gazdaságra vonatkozó cselekvési tervről (2017/2819(RSP)) (B8-0589/2017).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2019.11.15-i jegyzőkönyv, 13.15. pont .


18. A következő ülésnap napirendje

A következő napi ülés napirendjét megállapítják („Napirend” dokumentum, PE 613.258/OJME).


19. Az ülés berekesztése

Az ülést 22.59-kor berekesztik.

Klaus Welle

Pavel Telička

főtitkár

alelnök


JELENLÉTI ÍV

Jelenlévők:

Adaktusson, Ademov, Adinolfi, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Graaff, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Popa, Poręba, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Igazoltan távol lévők:

Crowley, Händel, Le Pen, Maydell, Mosca, Punset, Rivasi, Westphal, Wieland, Żółtek

Jogi nyilatkozat