Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 15 ноември 2017 г. - СтрасбургОкончателна версия

5. Внесени документи

Внесени са следните документи:

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити DEC 31/2017 - Раздел III - Комисия (N8-0075/2017 - C8-0380/2017 - 2017/2242(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити DEC 32/2017 - Раздел III - Комисия (N8-0076/2017 - C8-0381/2017 - 2017/2243(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити INF 6/2017 - Комитет на регионите (N8-0077/2017 - C8-0382/2017 - 2017/2244(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити № 1/2017 - Раздел IX - Европейски надзорен орган по защита на данните (N8-0078/2017 - C8-0383/2017 - 2017/2245(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити INF 5/2017 - Съд на ЕС (N8-0079/2017 - C8-0384/2017 - 2017/2246(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити INF 6/2017 - Съд на ЕС (N8-0080/2017 - C8-0385/2017 - 2017/2247(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити V/AB-11/C/17 - Европейска сметна палата (N8-0081/2017 - C8-0386/2017 - 2017/2248(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити V/AB-12/C/17 - Европейска сметна палата (N8-0082/2017 - C8-0387/2017 - 2017/2249(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити V/AB-13/C/17 - Европейска сметна палата (N8-0083/2017 - C8-0388/2017 - 2017/2250(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити V/AB-14/C/17 - Европейска сметна палата (N8-0084/2017 - C8-0389/2017 - 2017/2251(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити INF 7/2017 - Съд на ЕС (N8-0085/2017 - C8-0399/2017 - 2017/2252(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

Правна информация