Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 15 november 2017 - StrasbourgSlutlig utgåva

5. Inkomna dokument

Talmannen hade mottagit följande dokument:

- Förslag till anslagsöverföring DEC 31/2017- Avsnitt III – Kommissionen (N8-0075/2017 - C8-0380/2017 - 2017/2242(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

- Förslag till anslagsöverföring DEC 32/2017- Avsnitt III – Kommissionen (N8-0076/2017 - C8-0381/2017 - 2017/2243(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

- Förslag till anslagsöverföring INF 6/2017 – Regionkommittén (N8-0077/2017 - C8-0382/2017 - 2017/2244(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

- Förslag till anslagsöverföring nr 1/2017 - Avsnitt IX – Europeiska datatillsynsmannen (N8-0078/2017 - C8-0383/2017 - 2017/2245(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

- Förslag till anslagsöverföring INF 5/2017 – Domstolen (N8-0079/2017 - C8-0384/2017 - 2017/2246(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

- Förslag till anslagsöverföring INF 6/2017 – Domstolen (N8-0080/2017 - C8-0385/2017 - 2017/2247(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

- Förslag till anslagsöverföring V/AB-11/C/17 – Revisionsrätten (N8-0081/2017 - C8-0386/2017 - 2017/2248(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

- Förslag till anslagsöverföring V/AB-12/C/17 – Revisionsrätten (N8-0082/2017 - C8-0387/2017 - 2017/2249(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

- Förslag till anslagsöverföring V/AB-13/C/17 – Revisionsrätten (N8-0083/2017 - C8-0388/2017 - 2017/2250(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

- Förslag till anslagsöverföring V/AB-14/C/17 – Revisionsrätten (N8-0084/2017 - C8-0389/2017 - 2017/2251(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

- Förslag till anslagsöverföring INF 7/2017 – Domstolen (N8-0085/2017 - C8-0399/2017 - 2017/2252(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

Rättsligt meddelande