Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 15 ноември 2017 г. - СтрасбургОкончателна версия

6. Трансфери на бюджетни кредити

В съответствие с член 27, параграф 4 от Финансовия регламент Съветът на Европейския съюз информира бюджетния орган за одобрението на трансферите на бюджетни кредити DEC 19/2017 и DEC 20/2017 - Раздел III - Комисия

В съответствие с член 27, параграф 4 от Финансовия регламент Съветът на Европейския съюз информира бюджетния орган за одобрението на трансфера на бюджетни кредити DEC 1/2017 - Раздел VII - Комитет на регионите

В съответствие с член 25 от Финансовия регламент комисията по бюджети реши да не представя възражения срещу трансфер на бюджетни кредити INF 6/2017 - Комитет на регионите

В съответствие с член 25 от Финансовия регламент комисията по бюджети реши да не представя възражения срещу трансфери на бюджетни кредити INF 5/2017 и INF 6/2017 - Съд на ЕС.

В съответствие с член 27 от Финансовия регламент комисията по бюджети реши да одобри трансфер на бюджетни кредити DEC 1/2017 - Раздел VII - Комитет на регионите

В съответствие с член 25 от Финансовия регламент комисията по бюджети реши да не представя възражения срещу трансфери на бюджетни кредити INF 2/2017 и INF 3/2017 - Европейски икономически и социален комитет

В съответствие с член 25 от Финансовия регламент комисията по бюджети реши да не представя възражения срещу трансфер на бюджетни кредити INF 5/2017 - Омбудсман

В съответствие с член 25 от Финансовия регламент комисията по бюджети реши да не представя възражения срещу трансфер на бюджетни кредити INF 1/2017 - Европейски надзорен орган по защита на данните

В съответствие с член 27, параграф 3, от Финансовия регламент комисията по бюджети реши да одобри трансфери на бюджетни кредити на Европейската комисия DEC 19/2017, DEC 21/2017, DEC 23/2017, DEC 24/2017, DEC 29/2017, и DEC 30/2017 - Раздел ІІІ – Комисия.

Правна информация