Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Onsdag den 15. november 2017 - Strasbourg

6. Bevillingsoverførsler

Rådet for Den Europæiske Union havde i overensstemmelse med artikel 27, stk. 4, i finansforordningen underrettet budgetmyndigheden om vedtagelsen af Kommissionens forslag til bevillingsoverførsel DEC 19/2017 og DEC 20/2017 - Sektion III - Kommissionen

Rådet for Den Europæiske Union havde i overensstemmelse med artikel 27, stk. 4, i finansforordningen underrettet budgetmyndigheden om vedtagelsen af Kommissionens forslag til bevillingsoverførsel DEC 1/2017 - Sektion VII - Regionsudvalget

Budgetudvalget havde i overensstemmelse med artikel 25 i finansforordningen besluttet ikke at gøre indsigelse mod forslag til bevillingsoverførsel INF 6/2017 - Regionsudvalget

Budgetudvalget havde i overensstemmelse med artikel 25 i finansforordningen besluttet ikke at gøre indsigelse mod bevillingsoverførsel INF 5/2017 og INF 6/2017 - Domstolen

Budgetudvalget havde i overensstemmelse med finansforordningens artikel 27 godkendt forslag til bevillingsoverførsel - DEC 1/2017 - Sektion VII - Regionsudvalget

Budgetudvalget havde i overensstemmelse med artikel 25 i finansforordningen besluttet ikke at gøre indsigelse mod forslag til bevillingsoverførsel INF 2/2017 og INF 3/2017 - Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg

Budgetudvalget havde i overensstemmelse med artikel 25 i finansforordningen besluttet ikke at gøre indsigelse mod forslag til bevillingsoverførsel INF 5/2017 – Den Europæiske Ombudsmand

Budgetudvalget havde i overensstemmelse med artikel 25 i finansforordningen besluttet ikke at gøre indsigelse mod forslag til bevillingsoverførsel INF 1/2017 - Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse

Budgetudvalget havde i overensstemmelse med artikel 27, stk. 3, i finansforordningen besluttet at godkende Europa-Kommissionens forslag til bevillingsoverførsler DEC 19/2017, DEC 21/2017, DEC 23/2017, DEC 24/2017, DEC 29/2017 og DEC 30/2017 - Sektion III - Kommissionen.

Juridisk meddelelse