Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Kolmapäev, 15. november 2017 - StrasbourgLõplik väljaanne

6. Assigneeringute ümberpaigutamine

Euroopa Liidu Nõukogu teavitas vastavalt finantsmääruse artikli 27 lõikele 4 eelarvepädevaid institutsioone, et heaks on kiidetud assigneeringute ümberpaigutamised DEC 19/2017 ja DEC 20/2017 – III jagu – Komisjon.

Euroopa Liidu Nõukogu teavitas vastavalt finantsmääruse artikli 27 lõikele 4 eelarvepädevaid institutsioone, et heaks on kiidetud assigneeringute ümberpaigutamine DEC 1/2017– VII jagu – Regioonide Komitee.

Eelarvekomisjon otsustas vastavalt finantsmääruse artiklile 25 mitte esitada vastuväiteid assigneeringute ümberpaigutamisele INF 6/2017 – Regioonide Komitee.

Eelarvekomisjon otsustas vastavalt finantsmääruse artiklile 25 mitte esitada vastuväiteid assigneeringute ümberpaigutamistele INF 5/2017 ja INF 6/2017 – Euroopa Kohus.

Eelarvekomisjon otsustas vastavalt finantsmääruse artiklile 27 kiita heaks assigneeringute ümberpaigutamise DEC 1/2017 – VII jagu – Regioonide Komitee.

Eelarvekomisjon otsustas vastavalt finantsmääruse artiklile 25 mitte esitada vastuväiteid assigneeringute ümberpaigutamistele INF 2/2017 ja INF 3/2017 – Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee.

Eelarvekomisjon otsustas vastavalt finantsmääruse artiklile 25 mitte esitada vastuväiteid assigneeringute ümberpaigutamisele INF 5/2017 – Euroopa Ombudsman.

Eelarvekomisjon otsustas vastavalt finantsmääruse artiklile 25 mitte esitada vastuväiteid assigneeringute ümberpaigutamisele INF 1/2017 – Euroopa Andmekaitseinspektor.

Eelarvekomisjon otsustas vastavalt finantsmääruse artikli 25 lõikele 3 kiita heaks Euroopa Komisjoni assigneeringute ümberpaigutamised DEC 19/2017, DEC 21/2017, DEC 23/2017, DEC 24/2017, DEC 29/2017 ja DEC 30/2017 – III jagu – Komisjon.

Õigusalane teave