Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Trešdiena, 2017. gada 15. novembris - StrasbūraGalīgā redakcija

6. Apropriāciju pārvietojumi

Saskaņā ar Finanšu regulas 27. panta 4. punktu Eiropas Savienības Padome ir informējusi budžeta lēmējinstitūciju par to, ka tā ir apstiprinājusi apropriāciju pārvietojumus DEC 19/2017 un DEC 20/2017, III iedaļa – Komisija.

Saskaņā ar Finanšu regulas 27. panta 4. punktu Eiropas Savienības Padome ir informējusi budžeta lēmējinstitūciju par to, ka tā ir apstiprinājusi apropriāciju pārvietojumu DEC 1/2017, VII iedaļa – Reģionu komiteja.

Saskaņā ar Finanšu regulas 25. pantu Budžeta komiteja ir nolēmusi neizteikt iebildumus pret apropriāciju pārvietojumu INF 6/2017 – Reģionu komiteja.

Saskaņā ar Finanšu regulas 25. pantu Budžeta komiteja ir nolēmusi neizteikt iebildumus pret apropriāciju pārvietojumiem INF 5/2017 un INF 6/2017 – Tiesa.

Saskaņā ar Finanšu regulas 27. pantu Budžeta komiteja ir nolēmusi apstiprināt apropriāciju pārvietojumu DEC 1/2017, VII iedaļa – Reģionu komiteja.

Saskaņā ar Finanšu regulas 25. pantu Budžeta komiteja ir nolēmusi neizteikt iebildumus pret apropriāciju pārvietojumiem INF 2/2017 un INF 3/2017 – Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja.

Saskaņā ar Finanšu regulas 25. pantu Budžeta komiteja ir nolēmusi neizteikt iebildumus pret apropriāciju pārvietojumu INF 5/2017 – Eiropas ombuds.

Saskaņā ar Finanšu regulas 25. pantu Budžeta komiteja ir nolēmusi neizteikt iebildumus pret apropriāciju pārvietojumu INF 1/2017 – Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs.

Saskaņā ar Finanšu regulas 27. panta 3. punktu Budžeta komiteja ir nolēmusi apstiprināt Eiropas Komisijas apropriāciju pārvietojumus DEC 19/2017, DEC 21/2017, DEC 23/2017, DEC 24/2017, DEC 29/2017 un DEC 30/2017, III iedaļa – Komisija.

Juridisks paziņojums