Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Miercuri, 15 noiembrie 2017 - StrasbourgEdiţie definitivă

6. Transferuri de credite

În conformitate cu articolul 27 alineatul (4) din Regulamentul financiar, Consiliul Uniunii Europene a informat autoritatea bugetară cu privire la aprobarea transferului de credite DEC 19/2017 și DEC 20/2017 - Secțiunea III - Comisia.

În conformitate cu articolul 27 alineatul (4) din Regulamentul financiar, Consiliul Uniunii Europene a informat autoritatea bugetară cu privire la aprobarea transferului de credite DEC 1/2017 - Secțiunea VII - Comitetul Regiunilor.

În conformitate cu articolul 25 din Regulamentul financiar, Comisia pentru bugete a decis să nu emită obiecții la transferul de credite INF 6/2017 - Comitetul Regiunilor.

În conformitate cu articolul 25 din Regulamentul financiar, Comisia pentru bugete a hotărât să nu emită obiecții la transferurile de credite INF 5/2017 et INF 6/2017 - Curtea de Justiție.

În conformitate cu articolul 27 din Regulamentul financiar, Comisia pentru bugete a hotărât să aprobe transferul de credite DEC 1/2017 - Secțiunea VII - Comitetul Regiunilor.

În conformitate cu articolul 25 din Regulamentul financiar, Comisia pentru bugete a decis să nu emită obiecții la transferurile de credite INF 2/2017 și INF 3/2017 - Comitetul Economic și Social European.

În conformitate cu articolul 25 din Regulamentul financiar, Comisia pentru bugete a decis să nu emită obiecții la transferul de credite INF 5/2017 - Ombudsmanul European.

În conformitate cu articolul 25 din Regulamentul financiar, Comisia pentru bugete a decis să nu emită obiecții la transferul de credite INF 1/2017 - Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor.

În conformitate cu articolul 27 alineatul (3) din Regulamentul financiar, Comisia pentru bugete a hotărât să aprobe transferurile de credite de la Comisia Europeană DEC 19/2017, DEC 21/2017, DEC 23/2017, DEC 24/2017, DEC 29/2017 și DEC 30/2017 - Secțiunea III - Comisia.

Notă juridică