Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 15 november 2017 - StrasbourgSlutlig utgåva

6. Anslagsöverföringar

Europeiska unionens råd hade i enlighet med artikel 27.4 i budgetförordningen underrättat budgetmyndigheten om godkännandet av anslagsöverföringarna DEC 19/2017 och DEC 20/2017 – Avsnitt III – kommissionen.

Europeiska unionens råd hade i enlighet med artikel 27.4 i budgetförordningen underrättat budgetmyndigheten om godkännandet av anslagsöverföring DEC 1/2017 – Avsnitt VII – Regionkommittén.

Budgetutskottet hade i enlighet med artikel 25 i budgetförordningen beslutat att inte invända mot anslagsöverföring INF 6/2017 - Regionkommittén.

Budgetutskottet hade i enlighet med artikel 25 i budgetförordningen beslutat att inte invända mot anslagsöverföringarna INF 5/2017 och INF 6/2017 - domstolen.

Budgetutskottet hade i enlighet med artikel 27 i budgetförordningen beslutat att godkänna anslagsöverföring DEC 1/2017 – Avsnitt VII – Regionkommittén.

Budgetutskottet hade i enlighet med artikel 25 i budgetförordningen beslutat att inte invända mot anslagsöverföringarna INF 2/2017 och INF 3/2017 – Europeiska ekonomiska och sociala kommittén.

Budgetutskottet hade i enlighet med artikel 25 i budgetförordningen beslutat att inte invända mot anslagsöverföring INF 5/2017 – Europeiska ombudsmannen.

Budgetutskottet hade i enlighet med artikel 25 i budgetförordningen beslutat att inte invända mot anslagsöverföring INF 1/2017 – Europeiska datatillsynsmannen.

Budgetutskottet hade i enlighet med artikel 27.3 i budgetförordningen beslutat att godkänna Europeiska kommissionens anslagsöverföringar DEC 19/2017, DEC 21/2017, DEC 23/2017, DEC 24/2017, DEC 29/2017 och DEC 30/2017 – Avsnitt III – kommissionen.

Rättsligt meddelande