Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2017/2931(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

B8-0594/2017

Arutelud :

PV 15/11/2017 - 7
CRE 15/11/2017 - 7

Hääletused :

PV 15/11/2017 - 13.16
CRE 15/11/2017 - 13.16
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :


Protokoll
Kolmapäev, 15. november 2017 - StrasbourgLõplik väljaanne

7. Õigusriigi ja demokraatia olukord Poolas (arutelu)
CRE

Nõukogu ja komisjoni avaldused: Õigusriigi ja demokraatia olukord Poolas (2017/2931(RSP))

Matti Maasikas (nõukogu eesistuja) ja Frans Timmermans (komisjoni esimene asepresident) esinesid avaldustega.

Sõna võtsid Janusz Lewandowski fraktsiooni PPE nimel, Gianni Pittella fraktsiooni S&D nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Jacek Saryusz-Wolski, Ryszard Antoni Legutko fraktsiooni ECR nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Barbara Kudrycka, Guy Verhofstadt fraktsiooni ALDE nimel, kes keeldus küsimusest, mille sinist kaarti tõstes soovis esitada Beata Gosiewska, Marek Jurek Guy Verhofstadti sõnavõtu kohta, Barbara Spinelli fraktsiooni GUE/NGL nimel, Judith Sargentini fraktsiooni Verts/ALE nimel, Robert Jarosław Iwaszkiewicz fraktsiooni EFDD nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Liisa Jaakonsaari, Michał Marusik fraktsiooni ENF nimel, Janusz Korwin-Mikke (fraktsioonilise kuuluvuseta), kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Beatriz Becerra Basterrechea, Roberta Metsola, Bogusław Liberadzki, Sophia in 't Veld, kes keeldus küsimusest, mille sinist kaarti tõstes soovis esitada Kosma Złotowski, Malin Björk, kes keeldus küsimusest, mille sinist kaarti tõstes soovis esitada David Coburn, Terry Reintke, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas David Coburn, Peter Lundgren, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Gunnar Hökmark, Auke Zijlstra, Jacek Saryusz-Wolski, Frank Engel, Josef Weidenholzer, Rolandas Paksas, Jean-Luc Schaffhauser, Eleftherios Synadinos, Anna Maria Corazza Bildt, Birgit Sippel, Gerolf Annemans (asepresident palus sõnavõtjal mitte solvata kolleege) ja Tanja Fajon.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Danuta Jazłowiecka, Juan Fernando López Aguilar, Ruža Tomašić ja Diane James.

Sõna võtsid Frans Timmermans ja Matti Maasikas.

ISTUNGI JUHATAJA: David-Maria SASSOLI
asepresident

Kodukorra artikli 123 lõike 2 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanekud:

—   Ryszard Legutko, Anna Fotyga, Tomasz Poręba, Ryszard Czarnecki, Karol Karski, Edward Czesak, Beata Gosiewska, Czesław Hoc, Marek Jurek, Sławomir Kłosowski, Zdzisław Krasnodębski, Urszula Krupa, Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg, Bolesław Piecha, Jadwiga Wiśniewska ja Kosma Złotowski fraktsiooni ECR nimel õigusriigi ja demokraatia olukorra kohta Poolas (2017/2931(RSP)) (B8-0594/2017);

—   Roberta Metsola fraktsiooni PPE nimel, Sophia in ’t Veld, Guy Verhofstadt, Louis Michel, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, Frédérique Ries, Gérard Deprez ja Nathalie Griesbeck fraktsiooni ALDE nimel, Josef Weidenholzer fraktsiooni S&D nimel, Barbara Spinelli, Malin Björk, Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, Merja Kyllönen, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Patrick Le Hyaric, Josu Juaristi Abaunz, Curzio Maltese, Kostas Chrysogonos, Eleonora Forenza, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva ja Stelios Kouloglou fraktsiooni GUE/NGL nimel, Judith Sargentini, Eva Joly, Jan Philipp Albrecht ja Ska Keller fraktsiooni Verts/ALE nimel õigusriigi ja demokraatia olukorra kohta Poolas (2017/2931(RSP)) (B8-0595/2017).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 15.11.2017 protokolli punkt 13.16.

Õigusalane teave