Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2017/2931(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumentų priėmimo eiga :

Pateikti tekstai :

B8-0594/2017

Debatai :

PV 15/11/2017 - 7
CRE 15/11/2017 - 7

Balsavimas :

PV 15/11/2017 - 13.16
CRE 15/11/2017 - 13.16
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :


Protokolas
Trečiadienis, 2017 m. lapkričio 15 d. - StrasbūrasGalutinė teksto versija

7. Teisinės valstybės ir demokratijos padėtis Lenkijoje (diskusijos)
CRE

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: Teisinės valstybės ir demokratijos padėtis Lenkijoje (2017/2931(RSP))

Matti Maasikas (einantis Tarybos pirmininko pareigas) ir Frans Timmermans (Komisijos pirmininko pirmasis pavaduotojas) padarė pareiškimus.

Kalbėjo: Janusz Lewandowski PPE frakcijos vardu, Gianni Pittella S&D frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Jacek Saryusz-Wolski), Ryszard Antoni Legutko ECR frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Barbara Kudrycka), Guy Verhofstadt ALDE frakcijos vardu (nesutiko, kad Beata Gosiewska pateiktų mėlynosios kortelės klausimą), Marek Jurek dėl Guy Verhofstadt kalbos, Barbara Spinelli GUE/NGL frakcijos vardu, Judith Sargentini Verts/ALE frakcijos vardu, Robert Jarosław Iwaszkiewicz EFDD frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Liisa Jaakonsaari), Michał Marusik ENF frakcijos vardu, nepriklausomas Parlamento narys Janusz Korwin-Mikke (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Beatriz Becerra Basterrechea), Roberta Metsola, Bogusław Liberadzki, Sophia in 't Veld (nesutiko, kad Kosma Złotowski pateiktų mėlynosios kortelės klausimą), Malin Björk (nesutiko, kad David Coburn pateiktų mėlynosios kortelės klausimą), Terry Reintke (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė David Coburn), Peter Lundgren (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Gunnar Hökmark), Auke Zijlstra, Jacek Saryusz-Wolski, Frank Engel, Josef Weidenholzer, Rolandas Paksas, Jean-Luc Schaffhauser, Eleftherios Synadinos, Anna Maria Corazza Bildt, Birgit Sippel, Gerolf Annemans (pirmininkas paragino kalbėtoją neskirti kolegoms įžeidžiančių pastabų) ir Tanja Fajon.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Danuta Jazłowiecka, Juan Fernando López Aguilar, Ruža Tomašić ir Diane James.

Kalbėjo: Frans Timmermans ir Matti Maasikas.

PIRMININKAVO: David-Maria SASSOLI
Pirmininko pavaduotojas

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, pateikti po diskusijų pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį:

—   Ryszard Legutko, Anna Fotyga, Tomasz Poręba, Ryszard Czarnecki, Karol Karski, Edward Czesak, Beata Gosiewska, Czesław Hoc, Marek Jurek, Sławomir Kłosowski, Zdzisław Krasnodębski, Urszula Krupa, Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg, Bolesław Piecha, Jadwiga Wiśniewska ir Kosma Złotowski ECR frakcijos vardu dėl teisinės valstybės ir demokratijos padėties Lenkijoje (2017/2931(RSP)) (B8-0594/2017);

—   Roberta Metsola PPE frakcijos vardu, Sophia in ’t Veld, Guy Verhofstadt, Louis Michel, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, Frédérique Ries, Gérard Deprez ir Nathalie Griesbeck ALDE frakcijos vardu, Josef Weidenholzer S&D frakcijos vardu, Barbara Spinelli, Malin Björk, Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, Merja Kyllönen, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Patrick Le Hyaric, Josu Juaristi Abaunz, Curzio Maltese, Kostas Chrysogonos, Eleonora Forenza, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva ir Stelios Kouloglou GUE/NGL frakcijos vardu, Judith Sargentini, Eva Joly, Jan Philipp Albrecht ir Ska Keller Verts/ALE frakcijos vardu dėl teisinės valstybės ir demokratijos padėties Lenkijoje (2017/2931(RSP)) (B8-0595/2017).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2017 11 15 protokolo 13.16 punktas

Teisinis pranešimas