Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2017/2931(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

B8-0594/2017

Debatten :

PV 15/11/2017 - 7
CRE 15/11/2017 - 7

Stemmingen :

PV 15/11/2017 - 13.16
CRE 15/11/2017 - 13.16
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :


Notulen
Woensdag 15 november 2017 - StraatsburgDefinitieve uitgave

7. Rechtsstaat en democratie in Polen: stand van zaken (debat)
CRE

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Rechtsstaat en democratie in Polen: stand van zaken (2017/2931(RSP))

Matti Maasikas (fungerend voorzitter van de Raad) en Frans Timmermans (Eerste vicevoorzitter van de Commissie) leggen de verklaringen af.

Het woord wordt gevoerd door Janusz Lewandowski, namens de PPE-Fractie, Gianni Pittella, namens de S&D-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Jacek Saryusz-Wolski, Ryszard Antoni Legutko, namens de ECR-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Barbara Kudrycka, Guy Verhofstadt, namens de ALDE-Fractie, die een "blauwe kaart"-vraag van Beata Gosiewska weigert te accepteren, Marek Jurek, over de woorden van Guy Verhofstadt, Barbara Spinelli, namens de GUE/NGL-Fractie, Judith Sargentini, namens de Verts/ALE-Fractie, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, namens de EFDD-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Liisa Jaakonsaari, Michał Marusik, namens de ENF-Fractie, Janusz Korwin-Mikke, niet-fractiegebonden lid, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Beatriz Becerra Basterrechea, Roberta Metsola, Bogusław Liberadzki, Sophia in 't Veld, die een "blauwe kaart"-vraag van Kosma Złotowski weigert te accepteren, Malin Björk, die een "blauwe kaart"-vraag van David Coburn weigert te accepteren, Terry Reintke, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van David Coburn, Peter Lundgren, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Gunnar Hökmark, Auke Zijlstra, Jacek Saryusz-Wolski, Frank Engel, Josef Weidenholzer, Rolandas Paksas, Jean-Luc Schaffhauser, Eleftherios Synadinos, Anna Maria Corazza Bildt, Birgit Sippel, Gerolf Annemans (de Voorzitter verzoekt de spreker geen beledigende woorden te bezigen) en Tanja Fajon.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Danuta Jazłowiecka, Juan Fernando López Aguilar, Ruža Tomašić en Diane James.

Het woord wordt gevoerd door Frans Timmermans en Matti Maasikas.

VOORZITTER: David-Maria SASSOLI
Ondervoorzitter

Ontwerpresoluties, ingediend overeenkomstig artikel 123, lid 2, van het Reglement, tot besluit van het debat:

—   Ryszard Legutko, Anna Fotyga, Tomasz Poręba, Ryszard Czarnecki, Karol Karski, Edward Czesak, Beata Gosiewska, Czesław Hoc, Marek Jurek, Sławomir Kłosowski, Zdzisław Krasnodębski, Urszula Krupa, Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg, Bolesław Piecha, Jadwiga Wiśniewska en Kosma Złotowski, namens de ECR-Fractie, over de rechtsstaat en democratie in Polen: stand van zaken (2017/2931(RSP)) (B8-0594/2017);

—   Roberta Metsola, namens de PPE-Fractie, Sophia in ’t Veld, Guy Verhofstadt, Louis Michel, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, Frédérique Ries, Gérard Deprez en Nathalie Griesbeck, namens de ALDE-Fractie, Josef Weidenholzer, namens de S&D-Fractie, Barbara Spinelli, Malin Björk, Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, Merja Kyllönen, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Patrick Le Hyaric, Josu Juaristi Abaunz, Curzio Maltese, Kostas Chrysogonos, Eleonora Forenza, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva en Stelios Kouloglou, namens de GUE/NGL-Fractie, Judith Sargentini, Eva Joly, Jan Philipp Albrecht en Ska Keller, namens de Verts/ALE-Fractie, over rechtsstaat en democratie in Polen: stand van zaken (2017/2931(RSP)) (B8-0595/2017).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 13.16 van de notulen van 15.11.2017.

Juridische mededeling