Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 15 ноември 2017 г. - СтрасбургОкончателна версия

13.1. Избор на заместник-председател на Европейския парламент (на мястото на Илдико Гал-Пелц)

Председателят съобщи, че е получил кандидатурите на Ливия Ярока и Индрек Таранд.

Кандидатите са съобщили, че са съгласни да бъдат номинирани.

Председателят реши да се пристъпи към електронен вот с тайно гласуване.

Пристъпи се към гласуване.

Председателят прочете резултатите от гласуването:

Брой на гласувалите       660

Подадени гласове       486

Празни бюлетини      174

Абсолютно мнозинство   244

Резултати:

Ливия Ярока      290 гласа

Индрек Таранд      196 гласа

(Списъкът на гласувалите членове на ЕП е приложен към настоящия протокол (приложение 1 от протокола от 15.11.2017 г)).

Председателят обяви Ливия Ярока за заместник-председател на Европейския парламент и я поздрави за избирането ѝ.

Съгласно член 20, параграф 1 от Правилника за дейността тя зае мястото на своя предшественик Илдико Гал-Пелц по реда на старшинството.

Правна информация