Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2017/0812(NLE)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0336/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0336/2017

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 15/11/2017 - 13.4
CRE 15/11/2017 - 13.4

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0430

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 15 Νοεμβρίου 2017 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση

13.4. Διορισμός μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου - Karel Pinxten (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
CRE

Έκθεση σχετικά με τον προτεινόμενο διορισμό του Karel Pinxten ως μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου [10606/2017 - C8-0328/2017 - 2017/0812(NLE)] - Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εισηγητής: Indrek Tarand (A8-0336/2017)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 2)
(Μυστική ψηφοφορία)
Ο κατάλογος των συμμετεχόντων στην ψηφοφορία επισυνάπτεται στα παρόντα συνοπτικά πρακτικά (Παράρτημα 3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 15.11.2017)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Απορρίπτεται (P8_TA(2017)0430)

Παρεμβάσεις

Πριν από την ψηφοφορία, ο Indrek Tarand (εισηγητής) προβαίνει σε δήλωση σύμφωνα με το άρθρο 150 παράγραφος 4 του Κανονισμού.

Το Σώμα εκδίδει αρνητική γνώμη στην πρόταση του Συμβουλίου σχετικά με τον διορισμό του Karel Pinxten ως μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου και, σύμφωνα με το άρθρο 121 παράγραφος 4 του Κανονισμού, ο Πρόεδρος καλεί το Συμβούλιο να αποσύρει την πρότασή του και να παρουσιάσει νέα πρόταση στο Κοινοβούλιο.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου