Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2017/0812(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0336/2017

Ingivna texter :

A8-0336/2017

Debatter :

Omröstningar :

PV 15/11/2017 - 13.4
CRE 15/11/2017 - 13.4

Antagna texter :

P8_TA(2017)0430

Protokoll
Onsdagen den 15 november 2017 - StrasbourgSlutlig utgåva

13.4. Utnämning av en ledamot av revisionsrätten – Karel Pinxten (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
CRE

Betänkande om utnämningen av Karel Pinxten till ledamot av revisionsrätten [10606/2017 - C8-0328/2017 - 2017/0812(NLE)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Indrek Tarand (A8-0336/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 2)
(sluten omröstning)
Förteckningen över ledamöter som deltog i omröstningen bifogas detta sammanträdesprotokoll (bilaga 3 i protokollet av den 15.11.2017)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Förkastades (P8_TA(2017)0430)

Inlägg:

Före omröstningen gjorde ndrek Tarand (föredragande) ett uttalande i enlighet med artikel 150.4 i arbetsordningen.

Europaparlamentet avstyrkte rådets förslag till utnämning av Karel Pinxten till ledamot av revisionsrätten, och i enlighet med artikel 121.4 uppmanade talmannen rådet att dra tillbaka sitt förslag och förelägga parlamentet ett nytt.

Rättsligt meddelande