Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2017/0816(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0341/2017

Внесени текстове :

A8-0341/2017

Разисквания :

Гласувания :

PV 15/11/2017 - 13.8

Приети текстове :

P8_TA(2017)0434

Протокол
Сряда, 15 ноември 2017 г. - СтрасбургОкончателна версия

13.8. Предложение за назначаване на член на Сметната палата - Бетина Якобсен (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно предложението за назначаване на Бетина Якобсен за член на Сметната палата [10762/2017 - C8-0332/2017 - 2017/0816(NLE)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Indrek Tarand (A8-0341/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 6)
(Тайно гласуване)
Списъкът на гласувалите членове на ЕП е приложен към настоящия протокол (приложение 7 от протокола от 15.11.2017 г)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се (P8_TA(2017)0434)

Парламентът изказва положително становище относно предложението на Съвета за назначаване на Бетина Якобсен за член на Сметната палата.

Правна информация