Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Keskiviikko 15. marraskuuta 2017 - StrasbourgLopullinen painos

14. Äänestysselitykset

Kirjalliset äänestysselitykset:

Työjärjestyksen 183 artiklassa tarkoitetut kirjalliset äänestysselitykset ovat saatavilla jäsenten sivuilla parlamentin verkkosivustolla.

Suulliset äänestysselitykset:

Mietintö Salvatore Cicu - A8-0236/2017
Krisztina Morvai, Molly Scott Cato, Michaela Šojdrová, Xabier Benito Ziluaga, Neena Gill, Notis Marias, Jiří Pospíšil, Daniel Hannan, Jan Zahradil ja Stanislav Polčák

Päätöslauselmaesitys oikeusvaltioperiaatteen toteutumisesta Maltalla (2017/2935(RSP)) (B8-0597/2017)
Csaba Sógor, Michela Giuffrida ja Jiří Pospíšil

Päätöslauselmaesitys Buenos Airesissa 10.–13. joulukuuta 2017 pidettävää WTO:n 11. ministerikokousta edeltävistä monenvälisistä neuvotteluista (2017/2861(RSP)) (B8-0593/2017)
Clara Eugenia Aguilera García, Monica Macovei, Jan Zahradil ja Bogdan Andrzej Zdrojewski

Mietintö Laima Liucija Andrikienė ja Knut Fleckenstein - A8-0308/2017
Bogdan Andrzej Zdrojewski, Michaela Šojdrová, Jasenko Selimovic, Monica Macovei, Rupert Matthews, Notis Marias, Jiří Pospíšil ja Marek Jurek

Päätöslauselmaesitys toimintasuunnitelmasta luontoa, ihmisiä ja taloutta varten (2017/2819(RSP)) (B8-0589/2017)
Krisztina Morvai, Monica Macovei ja Notis Marias

Päätöslauselmaesitys oikeusvaltion ja demokratian tilasta Puolassa (2017/2931(RSP)) (B8-0595/2017)
Krisztina Morvai, Urszula Krupa, Jiří Payne, Marek Jurek ja Anna Záborská.

Oikeudellinen huomautus