Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Trečiadienis, 2017 m. lapkričio 15 d. - StrasbūrasGalutinė teksto versija

14. Paaiškinimai dėl balsavimo

Rašytiniai paaiškinimai dėl balsavimo

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 183 straipsnį raštu pateiktus paaiškinimus dėl balsavimo galima rasti Parlamento interneto svetainės nariams skirtuose tinklalapiuose.

Žodiniai paaiškinimai dėl balsavimo

Pranešimas: Salvatore Cicu - A8-0236/2017
Krisztina Morvai, Molly Scott Cato, Michaela Šojdrová, Xabier Benito Ziluaga, Neena Gill, Notis Marias, Jiří Pospíšil, Daniel Hannan, Jan Zahradil ir Stanislav Polčák

Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl teisinės valstybės Maltoje (2017/2935(RSP)) (B8-0597/2017)
Csaba Sógor, Michela Giuffrida ir Jiří Pospíšil

Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl daugiašalių derybų rengiantis 11-ajai PPO ministrų konferencijai, vyksiančiai 2017 m. gruodžio 10–13 d. Buenos Airėse (2017/2861(RSP)) (B8-0593/2017)
Clara Eugenia Aguilera García, Monica Macovei, Jan Zahradil ir Bogdan Andrzej Zdrojewski

Pranešimas: Laima Liucija Andrikienė ir Knut Fleckenstein - A8-0308/2017
Bogdan Andrzej Zdrojewski, Michaela Šojdrová, Jasenko Selimovic, Monica Macovei, Rupert Matthews, Notis Marias, Jiří Pospíšil ir Marek Jurek

Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Veiksmų plano gamtai, žmonėms ir ekonomikai (2017/2819(RSP)) (B8-0589/2017)
Krisztina Morvai, Monica Macovei ir Notis Marias

Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl teisinės valstybės ir demokratijos padėties Lenkijoje (2017/2931(RSP)) (B8-0595/2017)
Krisztina Morvai, Urszula Krupa, Jiří Payne, Marek Jurek ir Anna Záborská.

Teisinis pranešimas