Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Trešdiena, 2017. gada 15. novembris - StrasbūraGalīgā redakcija

14. Balsojumu skaidrojumi

Rakstiski balsojumu skaidrojumi

Balsojumu skaidrojumi, kas saskaņā ar Reglamenta 183. pantu ir iesniegti rakstiski, ir iekļauti Parlamenta tīmekļa vietnē attiecīgo deputātu lapās.

Mutiski balsojumu skaidrojumi

Salvatore Cicu ziņojums - A8-0236/2017
Krisztina Morvai, Molly Scott Cato, Michaela Šojdrová, Xabier Benito Ziluaga, Neena Gill, Notis Marias, Jiří Pospíšil, Daniel Hannan, Jan Zahradil un Stanislav Polčák

Rezolūcijas priekšlikums par tiesiskumu Maltā (2017/2935(RSP)) (B8-0597/2017)
Csaba Sógor, Michela Giuffrida un Jiří Pospíšil

Rezolūcijas priekšlikums par daudzpusējām sarunām saistībā ar PTO 11. Ministru konferenci Buenosairesā 2017. gada 10.-13. decembrī (2017/2861(RSP)) (B8-0593/2017)
Clara Eugenia Aguilera García, Monica Macovei, Jan Zahradil un Bogdan Andrzej Zdrojewski

Laima Liucija Andrikienė un Knut Fleckenstein ziņojums - A8-0308/2017
Bogdan Andrzej Zdrojewski, Michaela Šojdrová, Jasenko Selimovic, Monica Macovei, Rupert Matthews, Notis Marias, Jiří Pospíšil un Marek Jurek

Rezolūcijas priekšlikums par rīcības plānu attiecībā uz vidi, cilvēkiem un ekonomiku (2017/2819(RSP)) (B8-0589/2017)
Krisztina Morvai, Monica Macovei un Notis Marias

Rezolūcijas priekšlikums par stāvokli tiesiskuma un demokrātijas jomā Polijā (2017/2931(RSP)) (B8-0595/2017)
Krisztina Morvai, Urszula Krupa, Jiří Payne, Marek Jurek un Anna Záborská

Juridisks paziņojums