Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 15 ноември 2017 г. - СтрасбургОкончателна версия

21. Състав на Парламента

Компетентните германски органи са съобщили за избирането за членове на ЕП на Волф Клинц, считано от 6 ноември 2017 г., и Надя Хирш, Мартин Ширдеван и Йорг Мойтен, считано от 8 ноември 2017 г., на местата съответно на Михаел Тойрер, Александър Граф Ламбсдорф, Фабио де Мази и Беатрикс фон Щорх.

Парламентът приема за сведение тяхното избиране.

В съответствие с член 3, параграф 2 от Правилника за дейността, до проверка на техните пълномощия или до произнасянето на решение по възникнал спор, Волф Клинц, Надя Хирш, Мартин Ширдеван и Йорг Мойтен заемат своите места в Парламента и неговите органи и се ползват с всички произтичащи от това права, при условие че са подали предварително писмена декларация, че не заемат длъжности, несъвместими с положението на член на Европейския парламент.

Правна информация