Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2016/2269(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0340/2017

Внесени текстове :

A8-0340/2017

Разисквания :

PV 15/11/2017 - 24
CRE 15/11/2017 - 24

Гласувания :

PV 16/11/2017 - 7.10
CRE 16/11/2017 - 7.10
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2017)0451

Протокол
Сряда, 15 ноември 2017 г. - СтрасбургОкончателна версия

24. Борбата срещу различните видове неравенство като средство за стимулиране на създаването на работни места и на растежа (разискване)
CRE

Доклад относно борбата срещу различните видове неравенство като средство за стимулиране на създаването на работни места и на растежа [2016/2269(INI)] - Комисия по заетост и социални въпроси. Докладчик: Javi López (A8-0340/2017)

Javi López представи доклада.

Изказа се Phil Hogan (член на Комисията).

Изказаха се: Marisa Matias (докладчик по становището на комисията ECON), Agnieszka Kozłowska-Rajewicz (докладчик по становището на комисията FEMM), Ádám Kósa, от името на групата PPE, Георги Пирински, от името на групата S&D, Helga Stevens, от името на групата ECR, Enrique Calvet Chambon, от името на групата ALDE, Neoklis Sylikiotis, от името на групата GUE/NGL, Jean Lambert, от името на групата Verts/ALE, Laura Agea, от името на групата EFDD, Gilles Lebreton, от името на групата ENF, Zoltán Balczó, независим член на ЕП, Thomas Mann, Elena Gentile и Czesław Hoc.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Mairead McGUINNESS
Заместник-председател

Изказаха се: Yana Toom, João Pimenta Lopes, Tim Aker, Anne Sander, Liliana Rodrigues, Notis Marias, Paloma López Bermejo, Sven Schulze, Sergio Gaetano Cofferati, Tania González Peñas, Sofia Ribeiro, Julie Ward, Csaba Sógor, Siôn Simon, Michaela Šojdrová, Brando Benifei и Flavio Zanonato.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Ivica Tolić, Maria Grapini, Sotirios Zarianopoulos, Jean-Paul Denanot, Georgios Epitideios и Nicola Caputo.

Изказаха се: Phil Hogan и Javi López.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 7.10 от протокола от 16.11.2017 г.

Правна информация