Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Protokoll
Onsdagen den 15 november 2017 - StrasbourgSlutlig utgåva
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Förhandlingar inför parlamentets första behandling (godkännande) (artikel 69c i arbetsordningen)
 3.Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (tillkännagivande av framlagda resolutionsförslag)
 4.Delegerade akter (artikel 105.6 i arbetsordningen)
 5.Inkomna dokument
 6.Anslagsöverföringar
 7.Situationen i fråga om rättsstatlighet och demokrati i Polen (debatt)
 8.Vinterplan för asylsökande (debatt)
 9.Högtidligt möte - Slovakien
 10.Välkomsthälsning
 11.Parlamentets sammansättning
 12.Utskottens sammansättning
 13.Omröstning
  13.1.Val av vice talman till Europaparlamentet (ersättare för Ildikó Gáll-Pelcz)
  13.2.Val av vice talman till Europaparlamentet (ersättare för Alexander Graf Lambsdorff)
  13.3.Period för antagande av delegerade akter ***I (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  13.4.Utnämning av en ledamot av revisionsrätten – Karel Pinxten (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  13.5.Utnämning av en ledamot av revisionsrätten – Pietro Russo (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  13.6.Utnämning av en ledamot av revisionsrätten – Hannu Takkula (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  13.7.Utnämning av en ledamot av revisionsrätten – Baudilio Tomé Muguruza (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  13.8.Utnämning av en ledamot av revisionsrätten – Bettina Jakobsen (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  13.9.Utnämning av en ledamot av revisionsrätten – João Alexandre Tavares Gonçalves de Figueiredo (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  13.10.Utnämning av en ledamot av revisionsrätten – Iliana Ivanova (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  13.11.Skydd mot dumpad och subventionerad import från länder som inte är medlemmar i EU***I (omröstning)
  13.12.Rättsstatlighet i Malta (omröstning)
  13.13.Multilaterala förhandlingar inför WTO:s elfte ministerkonferens (omröstning)
  13.14.Det östliga partnerskapet: toppmötet i november 2017 (omröstning)
  13.15.Handlingsplanen för naturen, människorna och näringslivet (omröstning)
  13.16.Situationen i fråga om rättsstatlighet och demokrati i Polen (omröstning)
 14.Röstförklaringar
 15.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 16.Återupptagande av sammanträdet
 17.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 18.Arvet från den totalitära bolsjevikiska revolutionen 1917 (debatt om en aktuell fråga)
 19.Beslutet om det andra paketet för rörlighet (debatt)
 20.Europeiska ombudsmannens verksamhet 2016 (debatt)
 21.Parlamentets sammansättning
 22.Utskottens sammansättning
 23.Granskning av genomförandet av miljöpolitiken (debatt)
 24.Bekämpning av ojämlikhet som ett sätt att stimulera sysselsättning och tillväxt (debatt)
 25.Ryskt förbud – EU:s frukt- och grönsakssektor (debatt)
 26.Föredragningslista för nästa sammanträde
 27.Avslutande av sammanträdet
 Närvarolista
 Bilaga 1 - Val av vice talman till Europaparlamentet (ersättare för Ildikó Gáll-Pelcz)
 Bilaga 2 - Val av vice talman till Europaparlamentet (ersättare för Alexander Graf Lambsdorff)
 Bilaga 3 - Utnämning av en ledamot av revisionsrätten – Karel Pinxten
 Bilaga 4 - Utnämning av en ledamot av revisionsrätten – Pietro Russo
 Bilaga 5 - Utnämning av en ledamot av revisionsrätten – Hannu Takkula
 Bilaga 6 - Utnämning av en ledamot av revisionsrätten – Baudilio Tomé Muguruza
 Bilaga 7 - Utnämning av en ledamot av revisionsrätten – Bettina Jakobsen
 Bilaga 8 - Utnämning av en ledamot av revisionsrätten – João Alexandre Tavares Gonçalves de Figueiredo
 Bilaga 9 - Utnämning av en ledamot av revisionsrätten – Iliana Ivanova
Protokoll
Slutlig utgåva (274 kb)
  Närvarolista
Slutlig utgåva (63 kb)
  Bilaga 1
Slutlig utgåva (7 kb)
  Bilaga 2
Slutlig utgåva (7 kb)
  Bilaga 3
Slutlig utgåva (7 kb)
 
Bilaga 4
Slutlig utgåva (7 kb)
  Bilaga 5
Slutlig utgåva (7 kb)
  Bilaga 6
Slutlig utgåva (7 kb)
  Bilaga 7
Slutlig utgåva (7 kb)
  Bilaga 8
Slutlig utgåva (7 kb)
 
Bilaga 9
Slutlig utgåva (7 kb)
 
Protokoll
Slutlig utgåva (100 kb)
  Närvarolista
Slutlig utgåva (11 kb)
  Omröstningsresultat
Slutlig utgåva (36 kb)
  Omröstningar med namnupprop
Slutlig utgåva (103 kb)
 
Protokoll
Slutlig utgåva (411 kb)
  Närvarolista
Slutlig utgåva (64 kb)
  Omröstningsresultat
Slutlig utgåva (569 kb)
  Omröstningar med namnupprop
Slutlig utgåva (1605 kb)
Rättsligt meddelande