Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2017/2231(BUD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0366/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0366/2017

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 30/11/2017 - 8.6

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0457

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 30 Νοεμβρίου 2017 - ΒρυξέλλεςΟριστική έκδοση

8.6. Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση: αίτηση EGF/2017/005 FI/Retail (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (αίτηση που υπέβαλε η Φινλανδία – EGF/2017/005 FI/Retail) [COM(2017)0618 - C8-0364/2017 - 2017/2231(BUD)] - Επιτροπή Προϋπολογισμών. Εισηγητής: Răzvan Popa (A8-0366/2017)

(Απαιτείται ειδική πλειοψηφία και τρία πέμπτα των ψηφισάντων)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 6)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P8_TA(2017)0457)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου