Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2017/0017(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0258/2017

Predkladané texty :

A8-0258/2017

Rozpravy :

PV 11/09/2017 - 20
CRE 11/09/2017 - 20
PV 11/12/2017 - 18
CRE 11/12/2017 - 18

Hlasovanie :

PV 13/09/2017 - 9.7
CRE 13/09/2017 - 9.7
Vysvetlenie hlasovaní
PV 12/12/2017 - 5.3
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2017)0338
P8_TA(2017)0477

Zápisnica
Pondelok, 11. decembra 2017 - ŠtrasburgFinálna verzia

18. Systém EÚ na obchodovanie s emisiami (EU ETS): pokračovanie súčasných obmedzení rozsahu pôsobnosti v súvislosti s leteckými činnosťami a príprava na vykonávanie globálneho trhového opatrenia od roku 2021 ***I (rozprava)
CRE

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení smernica 2003/87/ES na účely pokračovania súčasných obmedzení rozsahu pôsobnosti v súvislosti s leteckými činnosťami a prípravy na vykonávanie globálneho trhového opatrenia od roku 2021 [COM(2017)0054 - C8-0028/2017 - 2017/0017(COD)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajkyňa: Julie Girling (A8-0258/2017)

Julie Girling uviedla správu.

V rozprave vystúpila Corina Crețu (členka Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Werner Langen (spravodajca výboru ITRE požiadaného o stanovisko), Seb Dance v mene skupiny S&D, Mark Demesmaeker v mene skupiny ECR, Gerben-Jan Gerbrandy v mene skupiny ALDE, Kateřina Konečná v mene skupiny GUE/NGL, Bas Eickhout v mene skupiny Verts/ALE, Julia Reid v mene skupiny EFDD, Isabella De Monte, Gesine Meissner, Stefan Eck, Jakop Dalunde, Mireille D'Ornano, Tiemo Wölken, Lieve Wierinck, Nicola Caputo a Dominique Riquet.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Franc Bogovič, Tibor Szanyi, Notis Marias a Eleftherios Synadinos.

V rozprave vystúpila Corina Crețu.

PREDSEDNÍCTVO: Bogusław LIBERADZKI
podpredseda

V rozprave vystúpil Julie Girling.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 5.3 zápisnice zo dňa 12.12.2017.

Právne oznámenie