Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2016/0166(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

A8-0325/2017

Разисквания :

PV 11/12/2017 - 20
CRE 11/12/2017 - 20

Гласувания :

PV 12/12/2017 - 5.11
CRE 12/12/2017 - 5.11

Приети текстове :

P8_TA(2017)0484

Протокол
Понеделник, 11 декември 2017 г. - СтрасбургОкончателна версия

20. Споразумение за засилено партньорство и сътрудничество между ЕС и Казахстан (одобрение) *** - Споразумение за засилено партньорство и сътрудничество между ЕС и Казахстан (резолюция) (разискване)
CRE

Препоръка относно проекта на решение на Съвета за сключването от името на Съюза на Споразумение за засилено партньорство и сътрудничество между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Република Казахстан, от друга страна [12409/2016 - C8-0469/2016 - 2016/0166(NLE)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Liisa Jaakonsaari (A8-0325/2017)

Доклад, съдържащ предложение за незаконодателна резолюция относно проекта на решение на Съвета за сключването от името на Съюза на Споразумение за засилено партньорство и сътрудничество между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Република Казахстан, от друга страна [2017/2035(INI)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Liisa Jaakonsaari (A8-0335/2017)

Liisa Jaakonsaari представи доклада и препоръката.

Изказа се Věra Jourová (член на Комисията) от името на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност.

Изказаха се: Eduard Kukan, от името на групата PPE, Julie Ward, от името на групата S&D, Helga Stevens, от името на групата ECR, и Iveta Grigule-Pēterse, от името на групата ALDE.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ioan Mircea PAŞCU
Заместник-председател

Изказаха се: Lola Sánchez Caldentey, от името на групата GUE/NGL, Jean-Luc Schaffhauser, от името на групата ENF, Laima Liucija Andrikienė, Tunne Kelam и Alojz Peterle.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Notis Marias и Georgios Epitideios.

Изказаха се: Věra Jourová и Liisa Jaakonsaari.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 5.11 и точка 5.12 от протокола от 12.12.2017 г.

Правна информация