Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2016/0166(NLE)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

A8-0325/2017

Debaty :

PV 11/12/2017 - 20
CRE 11/12/2017 - 20

Głosowanie :

PV 12/12/2017 - 5.11
CRE 12/12/2017 - 5.11

Teksty przyjęte :

P8_TA(2017)0484

Protokół
Poniedziałek, 11 grudnia 2017 r. - StrasburgWersja ostateczna

20. Umowa o wzmocnionym partnerstwie i współpracy między UE a Kazachstanem (Zgoda) *** - Umowa o wzmocnionym partnerstwie i współpracy między UE a Kazachstanem (rezolucja) (debata)
CRE

Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady dotyczącej zawarcia, w imieniu Unii, umowy o wzmocnionym partnerstwie i współpracy między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Kazachstanu, z drugiej strony [12409/2016 - C8-0469/2016- 2016/0166(NLE)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawczyni: Liisa Jaakonsaari (A8-0325/2017)

Sprawozdanie zawierające projekt rezolucji nieustawodawczej w sprawie projektu decyzji Rady dotyczącej zawarcia, w imieniu Unii, umowy o wzmocnionym partnerstwie i współpracy między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Kazachstanu, z drugiej strony [2017/2035(INI)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawczyni: Liisa Jaakonsaari (A8-0335/2017)

Liisa Jaakonsaari przedstawiła sprawozdanie i zalecenie.

Głos zabrała Věra Jourová (członkini Komisji) w imieniu wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa.

Głos zabrali: Eduard Kukan w imieniu grupy PPE, Julie Ward w imieniu grupy S&D, Helga Stevens w imieniu grupy ECR i Iveta Grigule-Pēterse w imieniu grupy ALDE.

PRZEWODNICTWO: Ioan Mircea PAŞCU
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Lola Sánchez Caldentey w imieniu grupy GUE/NGL, Jean-Luc Schaffhauser w imieniu grupy ENF, Laima Liucija Andrikienė, Tunne Kelam i Alojz Peterle.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Notis Marias i Georgios Epitideios.

Głos zabrały: Věra Jourová i Liisa Jaakonsaari.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 5.11 i pkt 5.12 protokołu z dnia 12.12.2017.

Informacja prawna