Iepriekšējais 
 Nākošais 
PVTACRE
Protokols
Pirmdiena, 2017. gada 11. decembris - Strasbūra
 1.Sesijas atsākšana
 2.Sēdes atklāšana
 3.Iepriekšējo sēžu protokolu apstiprināšana
 4.Parlamenta sastāvs
 5.Darba kārtība
 6.Parlamenta sastāvs
 7.Pilnvaru pārbaude
 8.Komiteju un delegāciju sastāvs
 9.Sarunas pirms Parlamenta pirmā lasījuma (Reglamenta 69.c pants)
 10.Deleģētie akti (Reglamenta 105. panta 6. punkts)
 11.Saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru pieņemto tiesību aktu parakstīšana (Reglamenta 78. pants)
 12.Saistībā ar Parlamenta rezolūcijām veiktie pasākumi
 13.Jautājumi, uz kuriem jāatbild mutiski (iesniegšana)
 14.Plašas interpelācijas (Reglamenta 130.b pants) (iesniegšana)
 15.Dokumentu iesniegšana
 16.Dažādu lauksaimniecības un lauku attīstības jomas regulu grozījumi ***I (debates)
 17.Ārējo zvejas flotu ilgtspējīga pārvaldība ***II (debates)
 18.ES emisijas kvotu tirdzniecības sistēma (ES ETS): pašreizējo darbības jomas ierobežojumu saglabāšana attiecībā uz aviācijas darbības darbībām un sagatavošanās globālā tirgus pasākuma ieviešanai no 2021. gada ***I (debates)
 19.2017. gada ziņojums par ES pilsonību: pilsoņu tiesību stiprināšana demokrātisku pārmaiņu Savienībā (debates)
 20.Padziļināts partnerības un sadarbības nolīgums starp ES un Kazahstānu *** - Padziļināts partnerības un sadarbības nolīgums starp ES un Kazahstānu (debates)
 21.Virzība uz digitālās tirdzniecības stratēģiju (īss izklāsts)
 22.Vienu minūti ilgas uzstāšanās par politiski svarīgiem jautājumiem
 23.Nākamās sēdes darba kārtība
 24.Sēdes slēgšana
 Apmeklējumu reģistrs
Protokols (147 kb)  Apmeklējumu reģistrs (54 kb)
 
Protokols (77 kb)  Apmeklējumu reģistrs (11 kb)
 
Protokols (244 kb)  Apmeklējumu reģistrs (62 kb)
Juridisks paziņojums - Privātuma politika