Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Protokoll
Måndagen den 11 december 2017 - Strasbourg
 1.Återupptagande av sessionen
 2.Öppnande av sammanträdet
 3.Justering av protokoll från föregående sammanträden
 4.Parlamentets sammansättning
 5.Arbetsplan
 6.Parlamentets sammansättning
 7.Valprövning
 8.Utskottens och delegationernas sammansättning
 9.Förhandlingar inför parlamentets första behandling (artikel 69c i arbetsordningen)
 10.Delegerade akter (artikel 105.6 i arbetsordningen)
 11.Undertecknande av rättsakter som antagits i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (artikel 78 i arbetsordningen)
 12.Kommissionens åtgärder till följd av parlamentets resolutioner
 13.Frågor för muntligt besvarande (inkomna dokument)
 14.Större interpellationer (artikel 130b i arbetsordningen) (inkomna dokument)
 15.Inkomna dokument
 16.Ändringar av vissa förordningar på jordbruks- och landsbygdsutvecklingsområdet ***I (debatt)
 17.Hållbar förvaltning av externa fiskeflottor ***II (debatt)
 18.EU:s utsläppshandelssystem: förlängning av nuvarande begränsade räckvidd för luftfartsverksamhet och förberedelse för genomförande av en global marknadsbaserad åtgärd från och med 2021 ***I (debatt)
 19.Rapporten om EU-medborgarskapet 2017: Stärka medborgarnas rättigheter i en union av demokratisk förändring (debatt)
 20.Fördjupat partnerskaps- och samarbetsavtal mellan EU och Kazakstan (godkännande) *** - Fördjupat partnerskaps- och samarbetsavtal mellan EU och Kazakstan (resolution) (debatt)
 21.En digital handelsstrategi (kortfattad redogörelse)
 22.Anföranden på en minut om frågor av politisk vikt
 23.Föredragningslista för nästa sammanträde
 24.Avslutande av sammanträdet
 Närvarolista
Protokoll (146 kb)  Närvarolista (54 kb)
 
Protokoll (76 kb)  Närvarolista (11 kb)
 
Protokoll (243 kb)  Närvarolista (61 kb)
Rättsligt meddelande