Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2017/2013(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0357/2017

Predkladané texty :

A8-0357/2017

Rozpravy :

PV 12/12/2017 - 2
CRE 12/12/2017 - 2

Hlasovanie :

Prijaté texty :


Zápisnica
Utorok, 12. decembra 2017 - ŠtrasburgFinálna verzia

2. Správa o vyšetrovaní prania špinavých peňazí, vyhýbania sa daňovým povinnostiam a daňových únikov (rozprava)
CRE

Správa o vyšetrovaní prania špinavých peňazí, vyhýbania sa daňovým povinnostiam a daňových únikov [2017/2013(INI)] - Vyšetrovací výbor na preskúmanie prípadov porušenia práva Únie a nesprávneho úradného postupu pri jeho uplatňovaní v súvislosti s praním špinavých peňazí, vyhýbaním sa daňovým povinnostiam a daňovými únikmi. Spravodajcovia: Petr Ježek a Jeppe Kofod (A8-0357/2017)

Petr Ježek a Jeppe Kofod predstavili správu.

V rozprave vystúpil Pierre Moscovici (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Luděk Niedermayer v mene skupiny PPE, Peter Simon v mene skupiny S&D, Angel Dzhambazki v mene skupiny ECR, Maite Pagazaurtundúa Ruiz v mene skupiny ALDE, Miguel Urbán Crespo v mene skupiny GUE/NGL, Molly Scott Cato v mene skupiny Verts/ALE, Marco Valli v mene skupiny EFDD, Barbara Kappel v mene skupiny ENF, Sotirios Zarianopoulos – nezaradený poslanec, Dariusz Rosati, Ana Gomes, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Nuno Melo, Bernd Lucke, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Peter Simon, Enrique Calvet Chambon, Matt Carthy, Sven Giegold, David Coburn, Mario Borghezio, Lampros Fountoulis, Werner Langen, Pervenche Berès, Pirkko Ruohonen-Lerner, ktorý odmietol otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil David Coburn, Patrick Le Hyaric, Eva Joly, ktorá zároveň odpovedala na dve otázky, ktoré zdvihnutím modrej karty položili David Coburn a Thomas Mann, Tom Vandenkendelaere, Sergio Gaetano Cofferati, Roberts Zīle, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil David Coburn, Ernest Urtasun, Markus Ferber, Evelyn Regner, José Manuel Fernandes, Hugues Bayet, Luis de Grandes Pascual, Ramón Jáuregui Atondo, Othmar Karas a Elly Schlein.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Lefteris Christoforou, Franc Bogovič a Nicola Caputo.

PREDSEDNÍCTVO: Sylvie GUILLAUME
podpredsedníčka

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Notis Marias, Kateřina Konečná, Georgios Epitideios, Romana Tomc, Monika Beňová, Ruža Tomašić, Takis Hadjigeorgiou, Milan Zver a Csaba Sógor.

Vystúpili: Pierre Moscovici, Petr Ježek a Jeppe Kofod.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 13.3 zápisnice zo dňa 13.12.2017.

Právne oznámenie