Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Вторник, 12 декември 2017 г. - СтрасбургОкончателна версия

6. Обяснениe на вот

Писмени обяснения на вот:

Съгласно член 183 от Правилника за дейността, писмените обяснения на вот се публикуват на страниците, запазени за членовете на ЕП на сайта на Парламента.

Устни обяснения на вот:

Доклад Albert Deß - A8-0380/2017
Estefanía Torres Martínez и Момчил Неков

Доклад Julie Girling - A8-0258/2017
Diane James и Seán Kelly

Доклад Udo Bullmann и José Manuel Fernandes - A8-0198/2017
Seán Kelly, Notis Marias, Ivana Maletić, Paloma López Bermejo и Thomas Mann

Доклад Beatriz Becerra Basterrechea - A8-0385/2017
Rory Palmer, Tatjana Ždanoka, Diane James и Adam Szejnfeld

Доклад Marietje Schaake - A8-0384/2017
Jude Kirton-Darling.

Правна информация