Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Wtorek, 12 grudnia 2017 r. - StrasburgWersja ostateczna

6. Wyjaśnienia dotyczące głosowania

Pisemne wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu:

Pisemne wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu, złożone zgodnie z art. 183 Regulaminu, figurują na stronach internetowych przeznaczonych dla posłów na portalu Parlamentu.

Ustne wyjaśnienia dotyczące głosowania:

Sprawozdanie Albert Deß - A8-0380/2017
Estefanía Torres Martínez i Momchil Nekov

Sprawozdanie Julie Girling - A8-0258/2017
Diane James i Seán Kelly

Sprawozdanie Udo Bullmann i José Manuel Fernandes - A8-0198/2017
Seán Kelly, Notis Marias, Ivana Maletić, Paloma López Bermejo i Thomas Mann

Sprawozdanie Beatriz Becerra Basterrechea - A8-0385/2017
Rory Palmer, Tatjana Ždanoka, Diane James i Adam Szejnfeld

Sprawozdanie Marietje Schaake - A8-0384/2017
Jude Kirton-Darling.

Informacja prawna