Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2017/2973(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

RC-B8-0668/2017

Rozpravy :

PV 12/12/2017 - 11
CRE 12/12/2017 - 11

Hlasování :

PV 14/12/2017 - 8.6
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2017)0500

Zápis
Úterý, 12. prosince 2017 - ŠtrasburkKonečné znění

11. Situace Rohingyů (rozprava)
CRE

Prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku: Situace Rohingyů (2017/2973(RSP))

Federica Mogherini (místopředsedkyně Komise, vysoká představitelka Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku) učinila prohlášení.

Vystoupili: Werner Langen za skupinu PPE, Soraya Post za skupinu S&D, Amjad Bashir za skupinu ECR, Urmas Paet za skupinu ALDE, Younous Omarjee za skupinu GUE/NGL, Barbara Lochbihler za skupinu Verts/ALE, James Carver za skupinu EFDD, Jeroen Lenaers, Linda McAvan, Mark Demesmaeker, Jean Lambert, Ignazio Corrao, László Tőkés, Wajid Khan, Sajjad Karim, Eduard Kukan, Ismail Ertug, Notis Marias, Joachim Zeller a Neena Gill.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Jiří Pospíšil, Hilde Vautmans, Takis Hadjigeorgiou, Fabio Massimo Castaldo, José Inácio Faria a Csaba Sógor.

Vystoupila Federica Mogherini.

PŘEDSEDNICTVÍ: David-Maria SASSOLI
místopředseda

Návrhy usnesení předložené v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu na závěr rozpravy:

—   Ryszard Czarnecki, Charles Tannock a Jadwiga Wiśniewska za skupinu ECR o situaci Rohingyů (2017/2973(RSP)) (B8-0668/2017);

—   Urmas Paet, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans a Cecilia Wikström za skupinu ALDE o situaci Rohingyů (2017/2973(RSP)) (B8-0669/2017);

—   Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, David McAllister, Sandra Kalniete, Werner Langen, Tokia Saïfi, Mairead McGuinness, Jeroen Lenaers, Anna Maria Corazza Bildt, Lars Adaktusson, Lorenzo Cesa a Daniel Caspary za skupinu PPE o situaci Rohingyů (2017/2973(RSP)) (B8-0670/2017);

—   Rolandas Paksas, Isabella Adinolfi, Fabio Massimo Castaldo a Ignazio Corrao za skupinu EFDD o situaci Rohingyů (2017/2973(RSP)) (B8-0671/2017);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru a Soraya Post za skupinu S&D o situaci Rohingyů (2017/2973(RSP)) (B8-0672/2017);

—   Barbara Lochbihler, Jordi Solé, Igor Šoltes a Judith Sargentini za skupinu Verts/ALE o situaci Rohingyů (2017/2973(RSP)) (B8-0673/2017);

—   Younous Omarjee, Marie-Christine Vergiat, Patrick le Hyaric, Sofia Sakorafa, Merja Kyllönen, Lola Sanchez Caldentey, Josu Juaristi Abaunz, Marisa Matias, Dimitris Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Javier Couso Permuy, Marina Albiol, Tania Gonzalez Peñas, Estefania Torres Martinez, Xabier Benito Ziluaga a Miguel Urbán Crespo za skupinu GUE/NGL o Myanmaru/Barmě: situace Rohingyů (2017/2973(RSP)) (B8-0674/2017).

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 8.6 zápisu ze dne 14.12.2017.

Právní upozornění