Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Úterý, 12. prosince 2017 - ŠtrasburkKonečné znění

13. Akty v přenesené pravomoci (čl. 105 odst. 6 jednacího řádu)

Předsedající připomněla, že doporučení výboru ECON nevyslovit námitku k nařízení Komise v přenesené pravomoci (C(2017)07684 - 2017/2979(DEA)) (B8-0667/2017) bylo oznámeno na plenárním zasedání v pondělí 11. prosince 2017 (bod 10 zápisu ze dne 11.12.2017).

Proti tomuto doporučení nebyla vyslovena žádná námitka ve lhůtě dvaceti čtyř hodin stanovené čl. 105 odst. 6 jednacího řádu.

Doporučení se tudíž považuje za schválené a zveřejní se v textech přijatých na zítřejším denním zasedání 13. prosince 2017.

Právní upozornění