Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Teisipäev, 12. detsember 2017 - Strasbourg

14. Iraani tuumakokkulepe (arutelu)
CRE

Komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus: Iraani tuumakokkulepe (2017/2972(RSP))

Federica Mogherini (komisjoni asepresident ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ) esines avaldusega.

Sõna võtsid Cristian Dan Preda fraktsiooni PPE nimel, Victor Boştinaru fraktsiooni S&D nimel, Charles Tannock fraktsiooni ECR nimel, Marietje Schaake fraktsiooni ALDE nimel, Sofia Sakorafa fraktsiooni GUE/NGL nimel ja Jordi Solé fraktsiooni Verts/ALE nimel.

ISTUNGI JUHATAJA: Ryszard CZARNECKI
asepresident

Sõna võtsid Fabio Massimo Castaldo fraktsiooni EFDD nimel, Franz Obermayr fraktsiooni ENF nimel, Udo Voigt (fraktsioonilise kuuluvuseta), José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Knut Fleckenstein, Bas Belder, Michèle Rivasi, James Carver, Lampros Fountoulis, David McAllister, Josef Weidenholzer, Anders Primdahl Vistisen, Janusz Lewandowski, Francisco Assis, Jan Zahradil, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Arnaud Danjean, Elmar Brok, Flavio Zanonato, Mark Demesmaeker, Arnaud Danjean, Ana Gomes, Tunne Kelam ja Francisco José Millán Mon.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Jiří Pospíšil, Hilde Vautmans, Laima Liucija Andrikienė, Takis Hadjigeorgiou, José Inácio Faria ja Milan Zver.

ISTUNGI JUHATAJA: David-Maria SASSOLI
asepresident

Eelneva registreerimiseta võttis sõna Marijana Petir.

Sõna võttis Federica Mogherini.

Arutelu lõpetati.

Õigusalane teave