Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Marţi, 12 decembrie 2017 - Strasbourg

14. Acordul nuclear cu Iranul (dezbatere)
CRE

Declarația Vicepreședintelui Comisiei/ Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate: Acordul nuclear cu Iranul (2017/2972(RSP))

Federica Mogherini (Vicepreședintele Comisiei/Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate) a făcut declarația.

Au intervenit: Cristian Dan Preda, în numele Grupului PPE, Victor Boştinaru, în numele Grupului S&D, Charles Tannock, în numele Grupului ECR, Marietje Schaake, în numele Grupului ALDE, Sofia Sakorafa, în numele Grupului GUE/NGL, și Jordi Solé, în numele Grupului Verts/ALE.

A PREZIDAT: Ryszard CZARNECKI
Vicepreședinte

Au intervenit: Fabio Massimo Castaldo, în numele Grupului EFDD, Franz Obermayr, în numele Grupului ENF, Udo Voigt, neafiliat, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Knut Fleckenstein, Bas Belder, Michèle Rivasi, James Carver, Lampros Fountoulis, David McAllister, Josef Weidenholzer, Anders Primdahl Vistisen, Janusz Lewandowski, Francisco Assis, Jan Zahradil, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Arnaud Danjean, Elmar Brok, Flavio Zanonato, Mark Demesmaeker, Arnaud Danjean, Ana Gomes, Tunne Kelam și Francisco José Millán Mon.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Jiří Pospíšil, Hilde Vautmans, Laima Liucija Andrikienė, Takis Hadjigeorgiou, José Inácio Faria și Milan Zver.

A PREZIDAT: David-Maria SASSOLI
Vicepreședinte

A intervenit în conformitate cu procedura „catch the eye“: Marijana Petir.

A intervenit Federica Mogherini.

Dezbaterea s-a încheiat.

Notă juridică